Vendégcikk – Mettől meddig?

Hatókör és hatóidő a HKK-ban – folytatódik Jancsár János cikksorozata a szabályrendszer legingoványosabb területeiről.

Ha nálunk épül egy lakópark, vonalzóval már a tervezőasztalon meghúzzák a járdák helyét. Leteszik a térköveket, melléültetik a zöldet, és lecsavarozzák a padokat meg a kandellábereket. Aztán a hivatalokban csóválják a fejüket a bölcsek, hogy a népek vajon miért tapossák szét a füvesítést. A nálunk csak kicsit okosabb hollandoknál ez úgy történik, hogy szépen megépítik a lakóparkot, és egy év múlva pontosan oda építik meg a járdát, ahol ez idő alatt ott lakók kitaposták maguknak az ösvényeket…

A HKK-ban nagyon sok dolgot a gyakorlat alakított ki az elmúlt majdnem 19 év alatt, és a gyakorlat alakította beidegződések valahogy mindig átvészelték a nagyobb krízishelyzeteket. Ezért nem is nagyon értem, hogy a gyakorlatot miért kell folyton megregulázni (lásd: anti-mágia, kezdőszabály stb.), és miért nem lehet kézzelfogható szabályokat alkotni a már meglévő, kialakult evidenciákból.

harci_induloA lapok hatóköre és hatóideje egy soha le nem írt, soha meg nem fogalmazott problémakör vezérmotívuma, amit valahogy soha senki nem tartott elég fontosnak ahhoz, hogy tisztázza. Ha felmerül egy kérdés egy-egy konkrét lap értelmezése kapcsán, akkor általában születik rá valamilyen megoldás, aztán ezt vagy használják a versenybírók az egyedi döntéseiknél a versenyeken, vagy sem, vagy lesz belőle általánosítás és analógia, vagy sem, de a kérdés a lapokkal együtt a legtöbbször hamar feledésbe merül.

Mielőtt a címadó kérdéskörre térnék, egy játékostársunk (Németh Miklós) felvetését szeretném ideidézni: „Képesség-e az azonnali és általános varázslatokon lévő szöveg?” Erre a kérdésre természetesen nincs egyértelmű válasz. Hogy is lehetne, hisz a kérdés oly triviális, hogy eddig senki nem tartotta fontosnak tisztázni azt.

Az okos HKK-s rávágja, hogy nem, mert a kézben (pakliban, gyűjtőben, Semmiben) lévő lapoknak nincsenek képességeik… Oh, de várjunk csak! És mi van a kézben, pakliban, gyűjtőben működő képességekkel? Mi van azokkal a lapokkal, amik kifejezetten utalnak az itt lévő lapok színére, típusára, altípusára, idézési költségére? Mi van a speciális keresésekkel, a dobatásokkal, a morfokkal, kötelék feltétellel stb…? Hoppácska!

A még ennél is okosabb HKK-s rávágja, hogy a lapokon lévő szöveg három féle lehet (jelenleg – mert ez bizony bővülni fog egy negyedikkel, de erről majd később). Ezek: kijátszási feltétel, hátrány és speciális képesség. Ezek szerint például egy általános varázslat szöveges leírása a legtöbb esetben kizárásos alapon nem is lehet más, mint speciális képesség. Azaz a kérdésre az a válasz, hogy: „Igen, az azonnali és általános varázslatok szöveges leírása is képesség (ritkábban hátrány vagy kijátszási feltétel).” Ok, de akkor miért nem hatnak ezekre a lapokra azok a lapok, amelyek a képességek hatását befolyásolják (mondjuk úgy, hogy fokozzák azt, letiltják vagy esetleg korlátozzák)?

cselvetesHa pl. kijátszok egy Harci indulót, vajon miért nem vonatkozik a kézben lévő azonnali és általános varázslatokra? Tovább megyek: ha ezek a lapszövegek is képességek, akkor vajon milyen képességek? Automatikus képességek? Igen, hiszen a lap sikeres kijátszása után mindennemű külön döntés meghozatala nélkül, külön költség megfizetése nélkül fixen bekövetkezik a rájuk írt hatás. Vagy inkább aktiválást igénylő képességek? Hm. A legtöbb azonnali vagy általános varázslatnál hozni kell valamilyen döntést, és mindnek van költsége is (még ha az egyes esetekben 0, akkor is). Ezek pedig az aktiválást kívánó képességek ismérvei… No és mi a helyzet például a Cselvetéssel? A sikeres kijátszása után folyamatosan kifejti a hatását, egészen a következő köröm elejéig. Ez pedig az állandóan működő képességek sajátossága.

Ez a kérdéskör messze nem kidolgozott még, de igyekszem majd rendezni a felmerült, és eleddig meg nem válaszolt kérdéseket úgy, hogy a rájuk adott felelet maradandó, időtálló szabályokká merevedjen.

Ezzel az érdekesnek szánt kis gondolatébresztő kitekintéssel el is érkeztünk a mai értekezésünk témájához: a hatókörhöz és hatóidőhöz. Előre bocsátom, hogy egzakt válaszokat egyelőre nem fogok szolgáltatni, csupán elgondolkodtatni szeretnék. Felteszem a kérdéseket, és várom majd – sejtelmesen mosolyogva -, hogy kinek milyen válasz születik meg az elméjében.

Hatókör

A szabályok és lapok szöveges megfogalmazása a legtöbb esetben nem igényel külön magyarázatot. A „célpont” szó például egyértelműen kijelöli, hogy az adott forrás pontosan mire vagy kire fog hatni. Az előző esszémben kifejtettem, hogy hogyan képzelem a „hatni, hatással lenni valamire” fogalom tartalommal való megtöltését. Véleményem szerint ez egy igen komoly – ha úgy tetszik: világító – mérföldkő lesz az éjszakában, és reményeim szerint hatékony segítséget nyújt majd mind a versenybíráknak, mind a játékosoknak.

csonttuUgyanakkor a probléma ezzel az egyetlen fogalommal nincs még megoldva, hiszen ahhoz, hogy eldönthessük: egy forrás (vagy hátrány) vajon hatással van-e egy adott lapra vagy sem, először is azt kellene megállapítani, hogy az adott lap egyáltalán érintett-e, szóba jön-e, mint lehetséges alany, eljut-e az adott lap egyáltalán a hatásvizsgálatig?

Ha az áll egy lapon, hogy „minden lap”, a gyakorlat ezen a játékban lévő lapokat érti. Úgyszintén, ha azt olvassuk egy lapon, hogy „minden lény”, „minden bűbáj” stb., akkor sem számítjuk a hatókörébe a gyűjtőben vagy a kézben lévő lapokat. Ugyanakkor, ha a lapon mondjuk ez áll: „minden varázslat kijátszása +1 VP”, akkor épp ellenkezőleg, csak a kézből kijátszott varázslatokra vonatkozik az adott kártya szövege. A gyakorlat szépen kialakította, hogy melyik megfogalmazás mögött mit értünk.

Nézzük a Csonttű képességének szövegét: „az ilyen nevű lapok”. A gyakorlat úgy alakult, hogy a Csonttű mind a kézben, mind a gyűjtőben, mind a pakliban működő, aktiválást kívánó képességeket letiltja. Ugyancsak így működik a Sármanó, a Nezopurrafix és a Sziránusz behálózás is. Most akkor hogy van ez? Vajon a „minden lap” miért csak a játékban lévő lapokat jelenti, míg a „minden ilyen nevű lap” vonatkozik a pakliban és kézben lévőkre is?

De haladjunk tovább.

(AK15) Általános szabály, hogy ha egy az asztalon levő lap permanensen hat az összes lapra (átírja a színét, drágítja vagy csökkenti a kihozási költséget stb.), akkor az már a kijátszáskor érvényesül. Tehát Chara-din fénykoránál minden kijátszott lap színtelennek számít, míg A teremtő szavánál minden kijátszott varkaudar Chara-din színű lesz.

Tehát létezik lap, és ahhoz kapcsolódóan hiteles szabálymagyarázat, ami meghatározza, hogy a képesség nem csak a játékban lévő lapokra hat, hanem már a kijátszás pillanatában is működik. Érdekes…

Ellenben:

(AK 30) Egy Chara-din fénykora van játékban. Ilyenkor a kézben levő lapok nem számítanak színtelennek, mivel a játéban levő lapok csak abban az esetben hatnak a kézben levő lapokra, ha ez külön rá van írva a lapra. A kézből kijátszott lapok (pl. azonnali varázslatok) színtelennek számítanak, mert ha egy az asztalon levő lap permanensen hat az összes lapra (átírja a színét, növeli vagy csökkenti idézési költségét stb.), akkor az már a lapok kijátszásakor is érvényesül. Ha A halál maszkját rakok a lényemre, akkor mivel mind A halál maszkja mind a Chara-din fénykora folyamatosan kifejti a hatását, ezért mindig annak a hatása érvényesül, amit később raktak ki.

(Megjegyzem, egyik kitétel sincs benne a szabálykönyvben…)

Ellenben:

A Sziránusz bűbáj elveszi az anti-mágiát is, mivel az anti-mágia egy kijátszáskori automatikus hatás. Itt azonban pontosítani kell még, mivel nem a teljes anti-mágiát veszi el, és nem is minden lapnál. A Sziránusz bűbáj az asztalon és a gyűjtőben levő lapok állandó és automatikus képességeit veszi el. Tehát pl. az általános és azonnali varázslatokét nem, így az anti-mágiás általános és azonnali varázslatokra nem hat. Valamint az anti-mágia azon részét sem veszi el, hogy varázslatokkal nem lehet rá reagálni. Viszont az anti-mágia dobatás része csak sikeres kijátszás után jön létre, így azt már elveszi a Sziránusz bűbáj.

Tehát a Sziránusz bűbáj nem csak a játékban, hanem a gyűjtőben lévő lapokra is hat, holott ez egyáltalán nincs ráírva. Szintén igen érdekes.

Ezek csak kiragadott példák voltak, elég sok ilyen van még. Összességében: eléggé önkényesnek tűnő lapszöveg- és szabály kiterjesztéseknek tűnnek ezek az egyedi döntések, és nem hogy rendet tennének, csak fokozzák a zűrt. Arról nem is beszélve, hogy vajon hol vannak a kijátszott, de még nem sikeresen kijátszott lapok? Kézben? Az asztalon? A gyűjtőben? A játék készítője nem tartotta fontosnak tisztázni ezt a kérdést, pedig a kijátszott, és így a reakciósorba bekerülő lapoknál ez a kérdés néha igenis lényeges lehet.

Hatóidő

Fentebb már említést tettem a Cselvetésről és a Harci indulóról, mint érdekes hatókörű lapokról. Az előbbi a mai napig egy igen serényen használt versenylap, míg az utóbbi, tán pont az általa felmerülő milliónyi, erősen zavarba ejtő kérdés miatt nem az. De ezek a lapok nem csak a hatókörük miatt érdekesek, hanem a hatóidejük miatt is. Egy azonnali varázslat, ami kijátszása után a gyűjtőbe kerül, a hatása mégis érvényben marad a következő köröm elejéig, illetve a kör végéig.

Az előző értekezésemben azt ígértem, hogy beszélni fogok az „érvényben van” fogalomról. A szabálykönyv és a vonatkozó kiegészítései kétféle „hatásról” beszélnek. (Engedjétek meg, hogy a szabályok beidézésétől eltekintsek, lévén nem akarom sulykolni az egyébként hiányos és pontatlan írott anyagot.) A jelenleg hatályos szabályok szerint csak egyszeri és állandó hatások léteznek.

Véleményem szerint a források/hátrányok hatóidejét ennél bővebben, minimum három kategóriába kell sorolni, mivel létezik:

 • Egyszeri, azonnal megtörténő,
 • Időlegesen, időszakosan vagy tartósan érvényben lévő, és
 • Állandóan érvényben lévő „hatás”.

Az egyszeri, azonnal megtörténő hatások a sikeres létrejöttükkel közvetlenül beavatkoznak a játékmenetbe, lezajlik az az eseménylánc, amit elindítanak, és a kapcsolódó hatások létrejöttével le is zárul a cselekvés. A hatóidejük épp ezért egyszeri. Az ilyen hatások esetében nem is nagyon van értelme hatóidőről beszélni, hiszen a cselekvéssor lezárulta után már nem maradnak érvényben olyan tényezők, amik kihatással lennének a további játékmenetre.

magiamorfaloAz állandóan működő (vagy röviden: állandó hatások) általában játékban lévő lapok, esetleg követők/szabálylapok képességei vagy hátrányai (ritkább esetben gyűjtőben lévő lapoknak is lehetnek állandóan ható képességei, pl. Dag’maug plazmaköpülő, és elméletben a kézben vagy pakliban lévő lapok is rendelkezhetnek ilyenekkel. Vitatható pl., hogy a morfok előkereséskori szín/altípus választása, vagy a két UR mardakor képessége pontosan minek is minősül.) Itt is egyszerű a képlet: ha a lap játékban van, a képessége is érvényben van.

A legbonyolultabbak azok a lapok, amelyek hatóideje egyik kategóriába sem sorolható. A már kétszer említett Cselvetés kijátszása például egy egyszeri cselekvés, de a drágítása érvényben marad egészen a következő köröm elejéig. Mivel nincs játékban lévő lap, amit ki lehetne iktatni, ezt a drágítást a hatóidő leteltéig nem lehet semmilyen módon kikapcsolni. De ugyanez a helyzet egy A csodák palotája (új) által biztosított automatikus varázslat-countereléssel is. Itt is hiába ütöm/lövöm le a palotát. Ha az egyszeri hatással ezt az automatikus reakciót az ellenfél már rám tette, akkor annak hatóideje mindaddig érvényben marad, amíg az első varázslatomat meg nem akadályozta.

Ha kijátszottam Fairlight bölcsességét, a játszma végéig érvényben marad a hatása, pedig ez egy általános varázslat. De nem csak képességekkel, hanem hátrányokkal is ugyanígy állunk. Az Elementáris fúzió sikeres kijátszása után például a játszma hátralévő részében gyakorlatilag magamra tettem egy hálót. Vagy ott van a szingularitáshoz, mint játékszabályhoz kapcsolódó hátrány. Ha sikeresen kijátszottam egy szingularitást, az adott kör hátralévő részében már nem játszhatok ki lapot. Vajon meddig van érvényben egy hatás?

A kérdés apropóját az ősmágia kapcsán felmerült, Egérút (új) és Krigis, a lélekkufár egymásnak ellentmondó faq-jai közti ellentmondás szülte. Vajon tényleg érdekelnie kellene minket a játék egy adott pillanatában, hogy majd valamikor érvényben lesz-e, illetve korábban valamikor érvényben volt-e valamilyen hatás? A Kódexben mindezt rendkívül egyszerűen szabályoztam:

4.4.13. ’ősmágia ikon’: ha egy lapon ez az ikon szerepel, akkor annak idézési költségét az ellenfél semmilyen módon nem drágíthatja.

4.4.13.1. Az ősmágia nem működik, ha az ilyen lap kijátszójának van idézési költséget módosító szabálylapja, követője, helyszíne vagy idézési költséget módosító forrása érvényben.

Csakis az „ősmágia ikon”-nal rendelkező lap tényleges kijátszásakor kell vizsgálni azt, hogy abban az adott pillanatban van-e érvényben bármilyen idézési költséget módosító körülmény.

Ti mit gondoltok?

Jancsár János

Reklámok

6 thoughts on “Vendégcikk – Mettől meddig?

 1. Annyival egészítem ki a Kódex ideidézett részletét, hogy egy korábbi verzió került az idézetbe. A végleges Kódex-szakasz így néz ki:

  4.4.13.1. Az ősmágia nem működik, ha az ilyen lap kijátszójának van idézési költséget módosító szabálylapja, követője, helyszíne vagy idézési költséget módosító forrása vagy hátránya érvényben.

 2. Szia

  Jó cikk .Tetszik az elején a lakópark példa.
  Ez a háromféle dolog (hátrámy ,k. feltétel ,képesség ) nem ugy volt eredetileg hogy csak asztalon maradó lapoknál volt ez? Csak később lett, a nem permanens lapoknak is feltétele ,ill (ezt nem tudom biztosan) hátránya.
  Tehát a Beho adott ki olyan lapokat ami álltal az azonnali és általános varázslatok szövege is képesség.

 3. @deniwhite: Eddig is kikapcsolta.
  @cearso: a polipjelző drágítása először is nem forrás, hanem hátrány. Másodszor, de igen, a Tiéd, mert a jelző a Te oldaladon van, ezért Te vagy a gazdája, így a hátránya is a Tiéd.

 4. Ha enyém a polipjelző, miért kapcsolja ki az ősmágiámat? Én azt hittem,hogy nem kapcsolja ki,pont azért,mert hátrány.

ÉN IS HOZZÁSZÓLOK!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google+ kép

Hozzászólhat a Google+ felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

w

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.