Vendégcikk – Az utolsó tisztázatlan kérdések

Néhány utolsó kérdés a HKK Kódex kapcsán.

Az átsorszámozással lassan végzek, és ezzel párhuzamosan – ki tudja hányadszor – rágom át magam a reformra szoruló szabályokon. Szinte minden kérdéskörben tudtunk megoldást találni. Az alábbi részletekben is döntés fog születni, de megerősítésre, vagy épp ellenkezőleg, konstruktív kritikára szorulok.

Lentebb le fogom írni azokat a kérdéseket, amelyekben így vagy úgy is lehet dönteni. Minden lehetőség nyitott még, így a saját véleményemet, és annak érveit is mellé fogom tenni. Mindezt azért, hogy lássátok, milyen ideológiai, és logikai érvrendszer mellett születik egy-egy fontosabb döntés.

(Figyelem! Ami lentebb következik, az a HKK szabályrendszerének átfogó ismeretét igényli. Megtekintése 12 éven aluliak számára csak mentor jelenlétében ajánlott! )

Arochos vs Életenergia

Az eddigi szabály (mind a FAQ-kban, mind a Kódex-ben):

A kezdeti életpontot manipuláló szabálylap fix értékre emeli a max. és az aktuális Ép-t is. Ha több különböző ilyen szabálylap is van, akkor ezek közül a magasabb érték számít (lásd Sokszínűség vs Életenergia)

Ezután ha van olyan szabálylap vagy követő, ami csökkenti vagy növeli a kezdeti Ép-t, akkor el kell végezni a növelést vagy csökkentést mind a maximális mind az aktuális Ép tekintetében.

Kivétel: Arochos, aminél csak a maximális Ép változhat, az aktuális Ép fixen: 1.

Felmerült az ötlet, hogy az egyszerűsítés jegyében töröljük el a kivételt (azaz Életenergia ellen Arochos is 30 Ép-ről kezdjen).

Véleményem: szerintem Arochos köszöni szépen ezt a változtatást. Ez a változtatás csak és kizárólag a kétségbeesés hatalma nevű lapot zavarná, amit Arochos kiszájdol, és elégedetten hátradől. Azért 1 az Ép-je, hogy ha az ellenfél leirtja a jelzőit, akkor csupán egyetlen Ép-je legyen, és így legyen védtelen. Ez a hordaparancsnok hátránya. Ha felülírjuk az eddigi szabályt, akkor ez a hátrány elenyészik, és egy nagyon kemény (gyakori) erőforrás kiesik ugyan a pikszisből, de ezzel Arochos nem hogy gyengülne, hanem brutálisan erősödik. Mindezért ellenjavallom.

Passzívan játékba kerülő épületek

Az eddigi szabály szerint (mind az érvényben lévő FAQ-kban, mind a Kódex-ben):

A passzívan játékba kerülő épületek (és egyéb nem-lény lapok) képességei nem működnek, még a kijátszáskori képességeik sem.

Kivétel: építmény, aminek a kijátszáskori automatikus képességei (húzz egy lapot, anti-mágia, stb) működnek, DE a kijátszáskori aktiválást kívánó képességei még az építményeknek sem.

Felmerült az ötlet, hogy a passzívan érkező építmények esetében az építmény minden kijátszáskori képessége jöjjön létre, az aktiválást kívánók is legyen használhatók.

ryuku_ortoronyVéleményem: az építmények eddig is kivételt képeztek. Az egy hátránya az építménynek, hogy le lehet rombolni. Az a kitétel pedig, hogy passzív építményt nem lehet lerombolni, egyidős a játékkal (teljesen logikus is egyébként). Az, hogy egy nehezen játékba hozható lapot le tudnak rombolni a lények, egy komoly hátrány, amitől csak passzív helyzete védheti meg az építményt. Ez szült egy abnormális szituációt, miszerint a már felépített építmény ismét „épül” státuszba kerülhet, ha passzivizálom valahogy. Mivel azonban az építmények közt egy csomó olyan van, ami „P:” képességgel is bír, szerintem ennek már így is kell maradnia. (ti. hogy a passzív építmény ne legyen lerombolható).

A passzív nem-lény lapok képességei azonban nem működnek. Ez alól szerintem nem szabad kivételt képezni az építmények esetében sem, mert ha ezt megtesszük, akkor újabb dilemma merül fel:

Ha a kijátszáskori aktiválást kívánó képességei működnek a passzív építményeknek, akkor a többi aktiválást kívánó képességük miért nem? (holott ezek mind egy tekintet alá esnek). Ha pedig általánosítjuk a lényekre alkotott szabályt, és a passzív építmények minden képessége működik, akkor azzal létrehozunk kb. 330 olyan lapot, aminek a képességei így nem voltak tesztelve. Az ebből származó anomáliák kezelhetetlenek lehetnek. Mindezért ellenjavallom.

Kézből kijátszás

Az eddigi szabályozás szerint nem számít kézből kijátszottnak az a lap, amiről egy szabály vagy lap szövege azt írja, hogy „tekintsd úgy, mintha kézből játszottad volna ki”.

Ez a részletszabály (egy régi faq-ban) gyakorlatilag három kategóriát állít fel:

 • ténylegesen kézből kijátszott, vagy annak minősített lapkijátszás (víziók, gyűjtőből kijátszott varázslatok, feltámadó lények, és olyan lapok, amik ténylegesen kézből kijátszottá teszik a lapot);
 • „mintha kézből játszottad volna ki” kijátszás (így minősíti a kijátszó lap, a kapcsolódó hatások szempontjából tehát kézből kijátszottnak minősül, de ténylegesen nem onnan játszottuk ki);
 • nem kézből kijátszott lap (akárhonnan máshonnan játszottuk ki).

tersuritesVéleményem szerint ez a megközelítés egyszerűsíthető. A Kódex szerint vannak a kézből kijátszott lapok, és vannak a nem kézből (hanem egyéb módon) kijátszott lapok.

A Kódex szerint kézből kijátszott az a lap, amit ténylegesen kézből játszunk ki az idézési költség kifizetésével, és minden olyan lap, amit kézből kijátszottnak minősítünk (a „mintha” szövegezésűek is); az összes többi lapkijátszás nem kézből történő kijátszás (még akkor is, ha egyébként a lap a kezünkből kerül játékba egy másik lap segítségével (Pl. Térsűrítés, Ongóliant roham, Kárhozott bájolás, stb.)

Mindez egyébként csak az életjelző szempontjából fontos, esetleg más régi, marginális képességű, vagy jobbra már mellőzött lapok esetében okozhat nem jelentős változást. Mindezért javaslom csupán az említett két kategória fenntartását, az egyszerűsítés jegyében.

Fő fázis

A Kódex I. és II. fő fázisról beszél, a Nagy HKK Könyv, és némelyik szabálykönyv-változat azonban a fő fázis folytatását említi.

Véleményem szerint a két fő fázis egymástól mind cselekvések, mind funkciók tekintetében elkülönül. A cselekvések egymásutánisága minden fázisban újraindul, ezért a „fő fázis folytatása” kérdéseket vethet fel abban a vonatkozásban, hogy ki cselekszik ki után, ki cselekedett utoljára? Másrészt minden fázisban az a játékos cselekedhet először, akinek a köre van (azaz az aktív játékos cselekedhet elsőként). Ezzel a módosítással, vagy ennek a szabálynak a rögzítésével az aktív játékost megfosztjuk a harci fázis után „folytatódó” fő fázisban az első cselekvés jogától, pontosabban elveszti az ehhez való privilégiumát.

A másik probléma a „fázis vége” fogalom (amihez a következő kérdéskör kapcsolódik). Ha nincs „vége” a fő fázisnak, akkor hogyan kezdődhet el a csere, majd a harci fázis? Ha pedig vége van, akkor hogyan tud később folytatódni? Technikailag és logikailag is minden oldalról egy új fázis kezdődik a harci fázis után…

Ha ragaszkodunk a fő fázis folytatása elképzeléshez, akkor módosítani kell a Kódex szövegét (ez a legkevesebb), de ezzel egyidejűleg akkor deklarálni kell az aktív játékos első cselekvéshez való jogát a fő fázis folytatásában is. Mindkét megoldás védhető, de az első és második fő fázis – megoldás mellé teszem le a garast.

A fázis vége

A Kódex szabályai szerint, ha az aktív játékos jelzi (bemondja, vagy ráutaló magatartással a többi játékos tudtára adja – pl. az első fő fázisában azzal, hogy elkezdi a cserét, az előkészítő fázisában azzal, hogy aktivizálja a lényeit, stb -, hogy az adott fázisban már nem akar cselekedni, és a többi játékos ezt nyugtázza, azaz jelzik, hogy ők sem kívánnak cselekedni, akkor ezzel az adott fázis véget ér, és annak folytatására már nincs mód.

Felvetődött, hogy ez így nem jó.

Szerintem van különbség az aktív játékos részéről történő két bemondás között:

– cselekvés? (csinálsz valamit? mehet tovább? stb) és a
– passz!

…között. Az előzőben benne van annak az esélye, hogy az aktív játékos még kíván cselekedni az ellenfél cselekvésétől függően, vagy attól függetlenül. A másodikkal az aktív játékos kijelenti, hogy ha más nem történik, akkor már nem kíván cselekedni az adott fázisban.

Az erre adott válaszból két folytatás következik.

Ha az ellenfél a passz hallatán cselekedni kíván, akkor az adott fázis (vagy levezető fázis esetén maga a kör) nyilván nem ér véget, azaz maradunk a fázisban mindaddig, amíg mindenki el nem végezte az összes még szándékában álló cselekvést.

Ha azonban az ellenfél is passzol (vagy egyéb módon jelzi, hogy nem kíván cselekedni), akkor az első esetben van lehetőség a fázis tovább folytatására, a második esetben azonban már nincs.

Ha ezt megengednénk a második esetben is, akkor az aktív játékosnak egy blöff-lehetőséget adunk a kezébe:

– passz (aktív játékos)
– oké (ellenfél)
– ja, ha passz, akkor én még csinálok ezt vagy azt…

Attól eltekintve, hogy merőben etikátlannak tartom (bár a blöff értelmezésébe ettől még vígan beleférne), ez a lehetőség a kör végéről alkotott, érvényben lévő faq-val is ellentmond. Mindezért a fentebb megfogalmazott és a Kódex-be így rögzített első lehetőség mellett foglalok állást.

Rezisztencia

sotetA jelenlegi szabályozás szerint van egy eléggé kócos definíció, ami hosszan taglalja, hogy mikor véd, és mikor nem véd a rezisztencia. Ha idézési költség, meg szín, meg altípus, meg laptípus, meg minden… szóval eléggé összetett a megfogalmazás. Márpedig a túlszabályozás minden esetben kérdéseket és problémákat vet fel.

Felvetődött, hogy a rezisztencia definíciója legyen egyértelműbb. A Kódex-ben így szerepel (ez a lényege):

Rezisztencia véd akkor, ha alapon szerepel a „célpont” és a „lap” vagy a „permanens” szó (és egyetlen lapot céloz meg a hatás). Minden más esetben nem véd. Ez egy kicsit gyengíti a rezisztencia képességet, mivel vannak azért másként megfogalmazott lapok is, azonban összességében ez a képesség a „célozhatatlanság” szerepét, és nem a „leszedhetetlenség” szerepét kell, hogy betöltse. A célozhatatlanság pedig csak a célzás ellen nyújtson védelmet.

Egzakt, egyszerű, tiszta, és nincs kérdés. El kell olvasni a lapot, és pont. Ez a megközelítés a forrás-hatás-hatni valamire problémakörben is segít minket.

Zanszilánk idézési költség

bufa_kodexeA zanszilánk idézési költség a szabálykönyv szerint helyettesítés. Azaz az ilyen idézési költségű lapok főszabály szerint VP idézési költségűnek tekintendők, de minden egyes Vp-t helyettesíteni lehet blablabla. Van két UR lap, a moa zászlóshajó és az enciklopedia fantasia (új), ami kimondja, hogy bár zanszilánk költségű lapokról van szó, csak az idézési költség kifizetésével lehet őket kijátszani. Ezzel ez a két lap saját magának mond ellent, ugyanis a főszabály szerint az idézési költségének a kifizetése helyettesítés.

A Kódex-ben az szerepel, hogy a zanszilánk ik-ű lapok ik-nek a kifizetése nem helyettesítés, hanem az, ami: az ilyen lap idézési költségének a kifizetése.

Ez a módosítás kihúzza a Bufa kódexe hatása alól a zanszilánkokat, és más – a helyettesítésre utazó lapok – sem vonatkoznának a zsz lapok kijátszására. Szerintem mindenképp kell valamilyen megoldás.

Ha a helyettesítés marad, akkor az említett két UR lapot el kell látni módosító magyarázattal.

Büntetés

A jelenlegi szabályozás (és ezidáig a Kódex) szerint a büntetés, mint automatikus képesség minden kapcsolódó hatás közül utolsóként sül ki. Ez a kitétel rengeteg kérdést vonz, és a főszabállyal is ellentmond, miszerint az egyszerre „bekattanó” kapcsolódó hatások sorrendjéről az a játékos dönt, akinek a lapja (cselekvése) a kapcsolódó hatásokat kiváltotta.

sotet_kantorEgy büntetéssel rendelkező lap leszedésekor kismillió kapcsolódó hatás sülhet ki, amik további kapcsolódó hatásokat aktiválnak. Jelenleg ezek mindegyikét végigjárjuk, és csak a legvégén fog sebezni (vagy egyebeket csinálni) a büntetés, holott főszabály szerint addig nem is mehetünk tovább a kapcsolódó hatások vizsgálatában, amíg egy bizonyos lap minden képessége ki nem sült.

Tehát először minden képessége létrejön a leszedő/lopó cselekvésnek. Ezután leszedi/ellopja a lényt, aminek szintén minden ilyenkor létrejövő képességén végigmegyünk. Majd megvizsgáljuk, hogy milyen egyéb kapcsolódó hatásokat aktiváltunk…. és félre kell tennünk az egy szem büntetést, a sor legvégére, ahelyett, hogy letudnánk akkor, amikor annak a sora van.

Nem tudom, hogy anno ezt a kiegészítést miért kellett beletenni a szabályok közé, de indokolatlannak tartom, ráadásul a büntetés, mint olyan mára eléggé marginálissá vált a játékban. Ritkán jön elő tehát a probléma, de ha mégis előjön, nem nagyon tudjuk mivel megvédeni ezt a szabálykivételt. Mindezért a kivételt el kéne törölni, és hagyni, hogy a büntetést, mint automatikus hatást akkor aktiválja a játékos, amikor annak sora van, illetve amikor az egyszerre kisülő hatások között a szándéka szerint az sorra kerül.

(Új) lap – régi lap

Bár a Kódex pillanatnyilag nem foglalkozik ezzel a kérdéskörrel, szerintem tisztázni kellene.

charadin_fattyaNincs egyetlen olyan lap sem, hogy „lapnév (új)”. Ez így nem szerepel a kártyák neveként, azaz a lap neve csak „lapnév”, és nem „lapnév (új)”. Épp ezért nagyon helytelen gyakorlat ráírni a lapokra, hogy pl. egy tókentermelés esetén az egy „lapnév (új)” tókent hoz létre.

A Kódex szakítani próbál ezzel a gyakorlattal, és szándékom szerint rábíznám a játékosokra, hogy a hivatkozott lapnév mögé pontosan mit állítanak.

(Figyelem! Nem azt mondom, hogy el kell törölni a lapnév (új) megnevezést! Csak a lapokra, azok szöveges leírásban, ahol egy másik lapra hivatkoznak, oda nem kellene beírni azt a kiegészítést, hogy „(új)”.)

Tehát ha egy lapon egy másik lap neve szerepel, hagyjuk rá a játékosokra, hogy a lapnak melyik verzióját értik ez alatt. De komolyan! Mi történhet? Egy régi lap termel egy új tókent? Szörnyű! Egy új lap termel egy régi tókent? Még szörnyűbb… A legnagyobb probléma az lehet, hogy a régi lap egy olyan tókent termel, ami a lap kiadásakor még nem is létezett. (Ezt a lehetőséget egy egyszerű kiegészítéssel a Kódex megtiltja.)

Megjegyzem ez a szabálymódosítás kapásból, és nem mellesleg rendkívül elegánsan megoldaná az Ében íjász (új) / Kismassza (új) / Ifjú teknős (új) ritka tókenek kérdéskörét is.

Rátett lap lopás szabály

Jelenleg (még a Kódex is ezt tartalmazza) az a szabály, hogy ha egy ellopott lapon rátett lap van, akkor annak a gazdája is az lesz, aki az ellopott lapnak lesz az új gazdája. Ennek a részletszabálynak anno nem volt sok jelentősége, mert csak néhány féle lopó lap volt, és a történet leginkább a KF tárgyakat érintette.

Ma már sokféle lopó hatás, és sok-sok rátett lap létezik. A főszabály szerint a lap (permanens) azé, akinek a térfelén van. Egyetlen kivétel van: ha egy olyan permanensre teszek lapot, ami nem az enyém, akkor a rátett lapnak továbbra is én vagyok a gazdája.

sziren_papnoHa ellopok egy lapot, akkor a lap az én térfelemre kerül. Ha van rajta valamilyen rátett lap, akkor az is az én térfelemre kerül, azaz főszabály szerint az enyém lesz az is. Ilyenkor teljesen közömbös, hogy a rátett lapot ki és pontosan hová játszotta ki eredetileg.

Ennek a szabálynak az az értelme, hogy ezek a rátett lapok sokszor aktiválást kívánó képességekkel is rendelkeznek. Ezeket a lapok gazdája használhatja. Az ilyen lopásoknál az az anomália áll elő, mint legutóbb a csillagszóró (új)/ork hajítóbárd/baghar korbácsa esetében felmerült: nevezetesen, hogy nem-saját lényen haszontalanná válnak. Persze lehet úgy is kiadni a tárgyakat, hogy a képességüket mindig örökítsék át a hordozóra, de szerintem ez rendkívül problémás lehet egy ismételt, vagy sorozatos lopás esetén (ti. annak eldöntése, hogy kié is a rátett lap, azaz ki is használhatja?).

Felmerült az a módosítás, hogy az ellopott lapon lévő rátett lap gazdája ne változzon meg, és jött is ki most lap, ami ezt csinálja. Ezzel több gondom is van.

Hasonlóan a passzívan működő építményekhez itt is generálnánk több száz ellenőrizhetetlen problémát, amit lehetetlenség egyesével végigrágni. Az az anomália, ami a csillagszóró (új)-al előjött, lépten-nyomon előjönne teljesen random szituációkban.

Szerintem a főszabály továbbra is az kell legyen, ami eddig volt, és akármilyen nehéz ezt elfogadni, és akármilyen sokat gyengít ez a rátett lapokon, hagyni kell így működni a játékot.

A későbbiekben a rátett lapok védelme, és erősítése érdekében javaslok egy új ikon bevezetést: például egy láncos bilincset, ikonnak. Ez azt jelentené, hogy „nem cserélhet gazdát”. Ez egy csomó lénynél egyébként is formaszöveg. A rátett lapoknál pedig pontosan azt csinálná, amit szeretnénk. Az alatta lévő lap megfordul, azaz gazdát cserél, átmegy a másik játékos térfelére, a rátett lap megy vele, de talpával továbbra is az eredeti gazdája felé néz, és ő marad a gazdája. Így ellenőrizhető módon lehetne új, erős rátett lapokat kiadni, és nem mellesleg a KF tárgyaknak a harci fázisban történő elrablását is ki lehetne védeni.

Harci képesség, direkt sebző harci képesség

A Kódex a harci képességek (valamennyi kard ikonos képesség) részhalmazaként definiálja a direkt sebző harci képességeket. Ennek legfőbb oka, hogy a kardos képességek ma már rendkívül sokfélék, és egyáltalán nem okoz sebzést mindegyik. Ez egy fogalomzavar tehát, mert mitől direkt sebző képesség egy álomlehelet vagy egy gyűjtőbe küldő hatás?

Szerintem ennek így kell lennie, mert így logikus.

hullamsarkanyEllenvélemény: a lapok így hivatkoznak rá… Ez egész egyszerűen nem igaz. Megnéztem, és elenyésző számú lapon van ez így kiírva, és ezek sem mai példányok. A lapok többsége – nagyon helyesen – ikonjával hivatkozik erre a képességcsoportra.

A Kódex után, ha általánosságban a harci képességekről beszélünk, akkor ezen bármelyik fajtáját értjük, ha direkt sebző harci képességekről beszélünk, akkor csak a sebzést okozó képességeket értjük alatta.

Ezzel szorosan összefügg az a javaslat, hogy a harci képességeket is minősítsük forrássá.

Indokolás: játékban lévő lapok (permanensek) képességei mind források, akkor ezek a képességek miért nem azok?

Szerintem ez rossz ötlet. Egyrészt a forrásimmunis lényeket ezzel a módosítással gyakorlatilag megoldhatatlanná tesszük, másrészt a játékosok jól elfogadták a harci fázis, és az ott használatos képességek, valamint az ütés különleges kivételként való kezelését. (Plusz végeztem egy kisebb közvélemény-kutatást, és elég komoly ellenállásba ütközött az elképzelés.) Mindezért ellenjavallom. Az ütés és a harci képességek továbbra se minősüljenek forrásnak.

Repülés

Jelenleg van egy kacifántos megfogalmazású szabálypont arra vonatkozóan, hogy melyik lény számít repülőnek, és melyik nem.

Azt javaslom, hogy egyszerűsítsük ezt a szabályt, egyszer és mindenkorra:

 • „Repülés” szöveg és „szárnyak ikon” lényeken: repülő lény
 • „Repülés” szöveg vagy „szárnyak ikon” a jelző lényt létrehozó lapon: repülő önálló jelző lény
 • „Szárnyak ikon” építményen: nem repülő építmény

foldharcMinden egyéb esetben nem repülő lényről beszélünk (pont tök mindegy, hogy milyen egyéb megfogalmazás van rajta, hová kerül a lény, aktívan került játékba, vagy sem, stb.)

Persze ez egy-két lapot (pl. Arochos + Földharc) fel fog erősíteni, másokat pedig le fog gyengíteni, de végre egy olyan definíció születik, amibe nem lehet belekötni, és ami egyszer s mindenkorra eldönti ezt a kérdést.

Megjegyzem, hogy ha néhány évvel ezelőtt, szerepjátékos megközelítésből nem került volna előtérbe az „aktívan kerül játékba” megfogalmazás, akkor a kérdés fel se vetődne, és az lenne, amit fentebb írtam. Hiába kerül aktívan játékba egy építmény, vagy egy gólem, vagy egyéb szörnyeteg, ez nem jelent automatikusan repülést. Más játékokban a gyors (azonnal támadó) és a repülő lények nincsenek egy kalapba dobva, mint a HKK-ban. A kialakult anomáliáról azonban pl. nem azok a nyomorult „gyors” orkok tehetnek, amiken a szárnyak ikon helyet kapott. A játék egyszerűsítése érdekében meg kell barátkozni ezzel a fenti ellentmondással.

Reakciósor

Erről a kérdéskörről egy későbbi értekezésben írok.

Védekezés bónusz

A védekezés bónusz elvesztése kérdéskört már számtalanszor körbejártuk a játékvezetéssel, de még mindig nincs konszenzus.

Véleményem szerint a „védekezés bónusz” elnevezés azt sugallja, hogy a védekező azaz nem-tmadó lényeknek, tehát az épp nem-aktív játékos lényeinek lehet csak ehhez joga.

Az aktív játékos körében fogalmilag kizárt a „védekezés” mint állapot, hiszen ekkor az aktív játékos lényei csak támadók lehetnek, védekezők nem. Épp ebből levezetve szerintem nem szabad bebetonozni azt a logikátlanságot, hogy az aktív játékos körében, ha mégoly csekély időpillanatban is, mint az előkészítő fázis legeleje, védekezési bónusza legyen a lényeinek.

A fogalomkülönbség abból adódik, hogy „az ellenfél körében” és a „ha nem a te köröd van” megfogalmazás egyáltalán nem ugyanazt jelenti, mivel páros, vagy többszemélyes játék esetén ez a két fogalom messze nem fedi egymást. Mivel a párom, vagy a velem szövetséges más játékos körében nem kell a lényeimnek „védekezniük”, ezért ilyenkor a védekezés bónusz sem kellene, hogy megillesse őket.

„Az ellenfél körében” – megfogalmazás szerintem teljesen egzakt és helytálló. Ha pedig így van, akkor az ellenfél körének a végén kell a védekezési bónusznak megszűnnie, abban az időpillanatban, amikor az ellenfél köre épp véget ér, és az én köröm épp elkezdődik.

A Kódex szabályai szerint ez a pillanat a kör vége fázis negyedik szakasza, tehát a lények felgyógyulása UTÁNI pillanat, a kör legvége. Ezután már nem vizsgáljuk a lények életpontját. Azaz nem is tudnak elpusztulni, pláne nem úgy, hogy előtte, a kör vége fázis harmadik szakaszában max-ba gyógyultak.

Ez lényegesen logikusabb, és tisztább megoldás, mint átmenteni a saját körünkre a védekezési bónuszt, csak azért, hogy a lényeink ne pusztuljanak el az ellenfél körének a végén. Ez a végeredmény az általam javasolt megoldással ugyanúgy elérhető, de mind a páros, mind a többszemélyes játékban is működik, ellentétben az eddigi szabályozással, ami rengeteg kérdést vet fel.

Ősmágia

Az ősmágia képességének van egy kusza, tagadó mondatszerkezetre épített körmondatnyi definíciója, amiben elég sok a homályos pont.

A Kódex szerint a főszabály: az ilyen lapokat az ellenfél semmilyen módon nem drágíthatja.

Kiegészítő szabály: nem működik az ősmágia, ha van idézési költséget módosító körülmény érvényben nálam.

szokokutEzzel a megközelítéssel szerintem sokat vitázni nem lehet. Ehhez a megközelítéshez foggal-körömmel ragaszkodom, mert egzakt, tiszta, érthető, vitán és kétségen felül áll. Két egyszerű kijelentő módú mondat, amiket végtelenül egyszerű megjegyezni.

Persze az ördög a részletekben rejlik. Mivel mind a „módosító körülmény” mind az „érvényben van” megfogalmazás definíciót igényel. A módosító körülmény fogalmát szépen körülírtam egy kiegészítő szabálypontban, ezzel tehát nincs gond. Marad az „érvényben van” fogalma…

Ezt úgy oldottam meg, hogy kapott egy magyarázatot, hogy mit is jelent ez az „érvényben van” szókapcsolat? A tervek szerint csak és kizárólag azt kell vizsgálni, hogy a lap kijátszásának pillanatában van-e érvényben bármilyen módosító körülmény az oldalamon.

Egyrészről ez egy végtelenül egyszerű megoldás, másrészt viszont tovább erősíti az ősmágia ikont.

Az a baj a mostani szabályozással, hogy a faq-k behúzzák az „érvényben van” fogalomkörébe azokat a körülményeket is, amelyek még majd csak ezután lépnek működésbe (lásd Egérút (új) faq).

Az ellenvélemény szerint azért nem jó a tervezett szabályozás, mert vannak olyan drágítások, amelyek csak bizonyos feltételek esetén drágítanak (olcsóbbítanak), így ezeknek a feltételeknek a vizsgálata nem kerülhető ki az ősmágiás lap kijátszásának pillanatában.

Szerintem ettől függetlenül sokkal többet nyerünk, mint vesztünk a módosítással.

Hogy a legtriviálisabb példát hozom:

felfele_a_lejtonVan egy Felfelé a lejtő lapom játékban. Az ellenfél még nem játszott ki lapot ebben a körben. Kijátszok egy ősmágiás lapot. A jelenlegi szabályozás szerint nem működik az ősmágiám, mert van játékban egy lapom, ami idézési költséget módosít (holott a lapkijátszás pillanatában ténylegesen nem módosít). A tervezett módosítás szerint ekkor működik az ősmágiám, mert a lapkijátszás pillanatában (még) nincs érvényben olyan körülmény nálam, ami idézési költséget módosítana (az csak az ellenfél első lapjának kijátszása után éled fel).

Na most. Ugyanez a szitu. Van egy Felfelé a lejtőm játékban. Az ellenfél az első lapjával, amit ebben a körben kijátszott, dermesztés jelzőt tett a Felfelé a lejtőre… Ez esetben nincs játékban olyan lapom, ami ik-t módosít (jelenlegi verzió), mivel a dermesztés-jelző kikapcsolja a lejtő módosító hatását, így nincs érvényben olyan körülmény, ami ik-t módosít. Azaz az ősmágiám vígan működik.

Kérdem én, mi az a markáns különbség, ami indokolja a két szituáció megkülönböztetését?

Az általam javasolt megoldás frappáns, elegáns, egzakt, és nehezen bonyolítható. Kijátszom a lapot, megnézem, van-e érvényben nálam bármi, ami ik-t módosít? Ha nincs, ok az ősmágia, ha van, nincs ősmágia. Kalap. Nem kell azon merengeni, hogy de majd két kör múlva, vagy majd az ellenfél körében, vagy akkor, ha majd… na akkor majd mi és hogyan fog módosítani ik-t. Kit érdekel?

Mindemellett az ősmágia nagyon sok lapra rákerült, plusz van egy Villámháborúnk is, ami rendesen sarokba szorította a drágító koncepciókat. Épp ezért az ősmágia ilyen módon történő megreformálása (erősítése) mellett szükséges lesz valamilyen segítségre a drágításoknak is. Én „átállós” lapokra, vagy az ellenfélnél létrejövő önálló jelzőkre gondolok. Ezek gyönyörűen meg tudják figurázni az ősmágiára támaszkodó lapokat/koncepciókat, és tovább mélyítik a rakéta-ellenrakéta felállást.

A Kódex (tervezet) azt az ellensúlyt iktatja a szabályok közé, hogy nem csak az ik-et módosító források, hanem az ilyen hátrányok is kikapcsolják az ősmágiát. Ezzel egy igen komoly balanszot kapott a képesség. Talán néhány átállós (R.I.P. jelző-szerű permanens) szépen kezelni is tudná a VH-t és a sok ősmágiát.

Anti-mágia I.

Az anti-mágia használatának van egy írott verziója (faq), egy szabálya, és egy gyakorlata. Ezek nem fedik egymást.

szanalmas_teknosAz anti-mágiának, mint képességnek a varázslatot dobató része egy kijátszáskori automatikus képesség. Az anti-mágiával rendelkező lapoknak lehetnek további ilyen képességei is.

Főszabály szerint az egyszerre létrejövő képességek, hatások, kapcsolódó hatások sorrendjét tetszőlegesen választja meg a cselekvést végrehajtó vagy az aktív játékos. (Ez a két definíció sokszor kavarog a játékosok fejében. Ha egy cselekvéshez kapcsolódnak a hatások, akkor a cselekvés kiváltója dönt a sorrendről. Ha azonban nincs cselekvés, hanem automatikusan zajlanak az események, pl. az előkészítő vagy a kör vége fázisban, akkor mindig az dönt a sorrendről, akinek a köre van.)

Ez alól a főszabály alól kivételt képez az anti-mágia, aminek a szabálya azt mondja ki, hogy minden egyéb automatikus képesség közül ez jön létre utolsóként. Szerintem ez teljesen indokolatlan sorrendállítás, és az anti-mágia használóját sújtja leginkább.

Mondok egy példát:

Az új orkok anti-mágia 1-el érkeznek, és „Kijátszáskor húzz egy lapot!” képességük is van. Ez két különböző kijátszáskori automatikus képesség, amelyek sorrendjéről, főszabály szerint az a játékos dönt, aki a cselekvést végrehajtotta, jelen esetben az, aki az orkot kijátszotta.

zsenialis_teknosTehát én dönthetek úgy, hogy először dobok lapot az am-re (mutatom a kezem), aztán húzom fel a lapot. Ezzel lehetővé teszem, hogy az orkok mellé használhassak varázslatokat is. A jelenlegi szabályozás szerint – amely kivételt képez a főszabály alól – ez kizárt, mivel először kell felhúznom a lapot, aztán dobat csak az anti-mágia.

A másik indok, hogy a legtöbbször az anti-mágia szerepel a lapon legfelül, elsőként az összes képesség közül. Mindez azért van, mert az anti-mágia képességének egy részét már a kijátszás során figyelembe kell venni (ti. nem lehet rá azonnali reakcióval reagálni). Főszabály szerint a lapokon szereplő képességeket abban a logikai sorrendben kell végrehajtani, ahogyan a lapon vannak. Ezzel szemben mindig az anti-mágia jön létre legutolsóként…

Mindezért ezt szükségtelen megkötésnek érzem, és szerintem annak engedélyezése, hogy a lap kijátszója dönthet az egyszerre létrejövő képességek sorrendiségéről nagyobb szabadságot, azaz kötetlenebb flexibilitást eredményez. Összegezve: a tervek szerint a kivétel eltörlésre kerül. A lap kijátszója tehát saját maga dönthet majd a sorrendről.

Anti-mágia II.

Az anti-mágia lapdobásának végrehajtására jelenleg az a szabály, hogy az ilyen lap kijátszója dönthet róla, hogy ki dobjon először, illetve ki mutassa meg a kezét először, egyszóval, hogy milyen sorrendben jöjjön létre a varázslatdobatás. Ez azt jelenti, hogy megtehetem azt (ha nekem is van varázslatom), hogy a lap kijátszása után megvárom az ellenfelem megmutatott kezét, és csak ennek ismeretében dobom el a megfelelő lapomat; vagy épp ellenkezőleg, megvárom, hogy milyen lapot dobott el, és csak ezután fogom megmutatni a kezem.

Ez így jól hangzik, és az anti-mágia tovább erősödött ezáltal. A versenygyakorlat szerint azonban ez úgy működik, ahogyan a Kódex-ben is áll. Sikeresen létrejön az am-es lap. A két játékos eldönti, hogy lapot dob, vagy mutatja a kezét. Ha lapot dob, leteszi azt képpel lefelé maga elé. Majd egyszerre megmutatják a dobott lapot / vagy ezzel egyidejűleg a kezüket.

Ezt a gyakorlatot szerintem elég nehéz lesz kiirtani, és lényegesen korrektebb eljárás, mint a fentebb írt megoldás.

korlatozasAz anti-mágia dobatás / kézmutatás képessége egyetlen hatás. Azzal egyetértek, hogy ilyen esetekben a sorrendnek lényeges a szerepe, és komoly információs értéke is van. A főszabály szerint, a cselekvés végrehajtója dönthet arról, hogy annak hatásai milyen sorrendben jöjjenek létre. Ez a döntés azonban – véleményem szerint – nem jogosítja fel arra, hogy ebből többletinformációhoz jusson.

Én a második verzióra, azaz a bevett versenygyakorlatra szavazok. Szerintem ez pontosan az a kérdés, amiben nem érdemes szembemenni a versenygyakorlattal, mert ez esetben alkotunk egy olyan szabályt, amit jó eséllyel senki sem tart be.

Egyébként faq ide vagy oda, a Korlátozást is így játsszák a versenyeken. A játékosok leteszik képpel lefelé az általuk eldobni szánt lapokat, majd egyszerre felfordítják azokat. Sokkal egyszerűbb szabályozás, mint azon merengeni, egy Korlátozás vs Korlátozás meccsen, hogy vajon ki is fog majd kezdeni, aki eldöntheti majd azt, hogy ki dobjon először, de ugye még azelőtt el kell dobni a lapokat, hogy eldöntenénk, hogy ki is fog kezdeni…. – nonszensz. Van analógia is, mert a Párbaj a kezdetektől pont így működik…

Szóval én mind a Korlátozás, mind az anti-mágia esetében a Párbaj mintájára az egyszerre történő dobatást/mutatást preferálom.

Jancsár János

23 thoughts on “Vendégcikk – Az utolsó tisztázatlan kérdések

 1. Zanszilánk idézési költségnél inkápp a 2 pongyolán fogalmazott ur kapjon faq-t mint az egész szabály.
  Az ősmágia meg már így is túl erős semmi féle formában történő erősitése nem jó ötlet.

 2. Szerintem a Bufa kódexe jó rendszabályozása a zanszilánkoknak, egyszerűbb a 2 UR-t egy kissé módosítani. (az úgy sincsen sok embernek, akinek meg van, meg tudja jegyezni 😀 )

  A védekezési bónuszban lévő álláspontodat támogatom, szerintem is így logikus.

 3. Remekül megírt cikk, tele nagyon sok remek gondolatébresztővel. Többségében egyetértek veled János.
  Arochos vs Életenergia: Én alapvetően azt támogatom, h az arachos is 30Ép-ről induljon. Sztem a kétségbeesés elvesztáse nagyobb hátrány, mint ahogy beállítod, de miért kivételezünk ezzel a lappal?
  Passzívan játékba kerülő épületek: Egyetértek.
  Kézből kijátszás: Már régóta nagyon zavaró volt ez a hármasság, örülök h meg lesz csinálva. Végén kitérek az életjelzőkre is.
  Fő fázis: Megmondom őszintén sosem hallottam, h “folytatódna” a fő fázis. Világos, h 2 külön fázisként kell kezelni.
  A fázis vége: Egyértelműen az egyik legidegesítőbb és nemmellesleg etikátlan dolog volt a passz-passz-ja akkor cselekszem kiskapu. örüllök, ha bezárjuk.
  Rezisztencia: “és egyetlen lapot céloz meg a hatás” a legidegesítőbb kibúvó “a max.1 lap a gyűjtőbe kerül” (pl: Okülüpaj) végre akkor nem kerüli ki ha jól értem (bár sztem eddig sem kellett vna)
  Zanszilánk idézési költség: Nem szerencsés mindkét esetben a “helyettesítés” szót használni. Egyetértek, h kódex mellett is lehessen szkból v áldozásból hozni zszt.
  Büntetés: Egyetértek.
  (Új) lap – régi lap: Nagyon túlreagáltnak érzem a problémát János. 🙂
  Rátett lap lopás szabály: Nagyon jó, h ezt terjeszted be, sztem ez a legátláthatóbb.
  Harci képesség, direkt sebző harci képesség: Itt az ezidáig leírtak közül a legjobban ellenzem a dolgot. Egyértelműen forrásnak kéne lennie a harci képességeknek. Egyértelműen az egyszerúsítést segíti elő. “Egyrészt a forrásimmunis lényeket ezzel a módosítással gyakorlatilag megoldhatatlanná tesszük” János, ezt nem mondhatod komlyan. Egyrészt ezek a lapok amúgy sem tömegével vannak jelen (maradjon is így) és nem is feltétlen harci képességekkel szoktuk megoldani. Szerepjátékos megközelítésben a forrásimmunitásnak azt kéne jelentenie, h NEM LEHET RÁ HATNI. Azzal h jogi kibúvót találunk a kardocskával nekem nem tetszik.
  Védekezés bónusz:OK
  Ősmágia: Megint részemről egy nagyon üdvözölt váltaoztatás. Bár nem igazán rajongok az ősmágia ilyen mértékű jelenlétéért, ez az egyszerűsítés (inkább tisztázás) fontos volt. Abba kell hagyni h minden 3. lap ősmágiás és akkor nem gond ha kicsit erősödött a képesség.
  Anti-mágia I.: Egyértelmű h fontos ezt a szabáyt is eltörölni.
  Az életjelzővel kacsolatban 2 felvetésem lenne szintén az egyszerűsítés jegyében.
  1) Mindig jöjjön létre ha egy lényt játékba hozunk (mindegy, h honnan, mindegy, h helyettesítettük-e)
  2) Minden jelzővel operáló lap kezelje az életjelzőket is. Lassan minden 3. jelzővel operáló lapon ott van a “életjelzőt is” kitétel, fölöslegesnek tartom ezt eröltetni. Nem tudok olyan lapot, ami ezzel az apró változtatással annyira erős lenne, de cáfoljatok meg nyugodtan.
  G

 4. Hm… derék összefoglaló.
  Engem továbbra is zavar a büntetés alapdefiníciója, miszerint a saját lényeim is büntetnek, ha én szedem le őket, vagy az én forrásom stb miatt kerülnek ki a játékból. És akkor ott van a több szőke martin egymással szemben esete, ha kijátszok egy szörnyet, kinek a martinjától halt meg. Kaptam ez utóbbira egy olyan választ, hogy mindig, akinek a köre van az dönti el. Bár ez logikus, továbbra is sántít. Mert addig ez jó volt, amíg lényeket csak a saját körömben játszhattam ki. De ez már nem áll. Pl. két-két martin mellett kijátszok az ellenfél körében egy varkamerénylőt, ami valahonnan (alanyi jogon) kapott egy büntetést. Ilyenkor mi a szösz, van? Varka merénylő létrejön, kör azonnal véget ér, de még van gyógyulási fázis, amikor meg is hal és még büntet is és mindezt azonnal és egyszerre és az ellenfél eldönti, hogy akkor az én Martinjaim ölték meg a saját lényem. Hm…? Okés elég valószínűtlen a szituáció, de nem lehetetlen, online meg még valószínűbb lehet, ott az aktív meta részét képezik ezek a lapok.
  Másik: troglodita törzsfőnök (új) képessége is ebből a szempontból sántít. Mármint online ez úgy működik, ha pl. planetáris őrdémontól kap büntetést és használom a képességét, hogy “2 vp: vedd vissza a kezedbe.” kisül a büntetés. Izé, miért is?
  Nekem ez nyakatekert így picit, de biztos én látom rosszul, de akkor se értem.

 5. nem találtam olyan témát amivel nem értenék egyet, csak kicsit zavarta a fülem a “szárnyak ikon” kifejezés. kicsit magyarosabb lenne, és jobban hangzana a “szárny ikon”, hiszen páratlan szárnyat úgy se igen értelmezünk, mint ahogy reggel sem a cipőinket vesszük fel

 6. Nekem eszembe sem jutott ilyen,hogy “Passz-Passz,várj,akkor cselekszek” dolog…de ezek szerint volt Pesten 1-2 nyomorék,aki bejátszotta ezt…Szánalmas…

 7. Reményeim szerint hamar kijönnek az “ellenrakéta” őm lapok, már nagyon várom őket, 😀 és szerintem csak akkor legyen módosítva az őm szabály, így is elég erős.
  Én nem örülnék ha a zsz szabály meg lenne módosítva két ur miatt, Sokat gyengülne a bufa kódexe:/
  A többihez nem nagyon tudok hozzászólni, talán csak annyit hogy köszönjük a munkát 🙂

 8. Azt azért kiemelném, hogy vigyázni kell, nehogy átessünk a ló túlsó oldalára és a kövi kieg után már csak rúnás paklival lehessen menni versenyre, annyira erős a 3 erdő. 😉
  A legfontosabb az egyensúly és ehhez tényleg nem árt erősíteni a drágítós koncepciókon (mondjuk az erdőt nem erősíteném, mert nekem 5 évre előre elegendő volt Barti köderdője 😛 )

 9. Pontról pontra, mindenben egyetértek Jánossal, egyvalami viszont nem teljesen tiszta, a védekezés bónusszal kapcsolatban: “Ezután már nem vizsgáljuk a lények életpontját. Azaz nem is tudnak elpusztulni, pláne nem úgy, hogy előtte, a kör vége fázis harmadik szakaszában max-ba gyógyultak.”

  Ez most akkor hogyan érintené az olyan lapokat mint a Kinetikus féreg, vagy a gyengülésjelzőkkel ellátott lényeket, amiket csak a védekezés bónusz tart életben, kör eleji mana szempontjából, illetve mikor vizsgáljuk az életpontjukat?

 10. Nekem van 1-2 problémám a felvázoltakkal kapcsolatosan.

  Az arochos értelmezése sztem téves, mert mindenképpen 1 AKTUÁLIS ép-ről indul.

  Kézből kijátszás egyszerűsítése szintén nem elfogadható, ugyanis a te verziód szerint pl. víziókat vagy feltámadós lényeket vígan játszhatok ki béklyó/háló mellett. (A PROFI játékostársunk hálócsapdás vízió dekkje ismét feltámadhat így 😀 😀 😀 )

  A rezisztencia egyszerűsítés szintén nem áll összhangban a jelenlegi szabályozással, mivel a mostani definiciód szerint egy verekedők szétválasztásával nem szedhetek le 2 rezisztens lényt.

  ősmágia. Látni kellene a 2 segéd definiciót, ezt így nem tudom értelmezni.

  Hirtelen ennyi jutott eszembe, de még gondolkodom.

 11. @Zorallka: Érdemes lenne megválogatni a szavaidat. Én egyébként nem találkoztam még ilyennel, és szerintem JJ se sokszor, nemes egyszerűséggel csak – és ezért óriási meló a Kódex, amiért max respekt Jánosnak – próbál a lehető legkörültekintőbb, mindent lefedő, előrelátó lenni.

  @A.Á.: A kézből kijátszás és a rezisztencia részben nincs igazad, mindkét esetet lefedi a János által felvázolt szabály.

 12. Ja igazad van, túl gyorsan olvastam. Így rendben van a rezisztencia és a kézből kijátszás is.

 13. És a cikkhez is hozzászólva: a védekezési bónusz szerintem is olyasvalami, amin érdemes igazítani. Ezzel kapcsolatosan viszont nem száz százalékig tiszta, hogy mi lesz az “azért hal meg, mert elveszíti a védekezési bónuszt” jellegű esetekkel? Konkrét példa: mi történik, ha rárakok egy Varkaudar pálinkát az ellenfél 1 ÉP-s lényére, majd passzolok?

  ZSZ témában úgy tűnik kisebbségben vagyok. Számomra “természetesebb” az, ha ez nem helyettesítés, hanem ugyanúgy kifizetés, ami a költségtípus sajátossága.

  A többi dologgal részemről tudok azonosulni.

 14. Zsz ws kódex esetnél én maradnék a jelenlegi szabályozásnál.Kapjon a 2 UR faqt és csókolom,de nem hiszem, hogy szükséges ez miatt ennyire átírni a jelenlegi beidegződést.

 15. Esetleg a véd bónuszt nem lehetne eltörölni?
  Más játékokban van egyáltalán ilyen?
  Miért kap a védekező kedvezményeket?
  Ennyi erővel azt is mondhatnám, hogy lesből támadok így nem +1/+1-et kapna hanem még -1/-1-et.
  Remélem érezhető.

  Ősmágiát emg eddig is így játszottam:) Teljesen jól működik, nem vagyok jós, hogy nézzem 4 körre előre az Egérutat:)

 16. Elnézést kérek,nehéz napom volt…Ettől függetlenül elég szomorú,ha ilyen dolgokat kell tisztázni a Kódexben,de persze nem gond,ha etikai dolgokról is szó van,azokról úgy is kevéset hallani. És természetesen minden tiszteletem Jancsár Úré,várom már,hogy egy letisztult képet kapjunk a játékról,remélem sokkal kevesebb kérdés merül fel ezután a versenyeken :).

 17. Ha Ongóliant rohamnál oda van írva, hogy kézből kijátszottnak számít.Vagy ha térsűrítéssel játékba hozok 2 lényt az minek fog számítani ha nem kézből kijátszottnak?
  Az élet definíciója egyértelmű:Kézből az idézési költség kifizetésével.

  A zanszilánkkal kapcsolatban:A lapra írt képességek felülírják a szabályokat.(pl.ha kijátszok egy időkereket nem az ellenfél fog jönni pedig ez a szabály.)Zászlóshajót csak kézből játszhatod ki 9 zanszilánkért.Délibábbal nem.

  Ősmágia:Korrekt. Csak így nem működik jól A tudomány ára. 😦

 18. Pit: a balansz a védbónuszra lett kiépítve, és igen van rá példa, pl. a HOMM-ban, de ott csak a támadás helyett jár 😀
  akkor már ez a kör végi regeneráció is érdekes, nem?
  tulajdonképp miért is nem KGKzunk inkább?
  jó messze mentem, de szerintem ez a játék alappilléreihez tartozik 🙂

 19. Ebből a “rövid értekezésből” is látszik, hogy mennyire sok munka van a kódexszel.

  Szerintem:

  Arochos vs Életenergia:
  Egyet értek veled János, nem kell a kivétel miatt megváltoztatni a kezdeti ÉP-ket módosító szabályt, maradjon a régiben.

  Passzívan játékba kerülő épületek és nem lény lapok:
  Nem változtatnék a jól beidegződött formán, a leírtak szerint továbbra se működjön.

  Kézből kijátszás:
  Támogatom az egyszerűsített változatát.

  A fő fázis:
  Az I. és II. fő fázis mellett tenném le a voksomat.

  A fázis vége:
  Közel 20 év HKK-s tapasztalattal a hátam mögött, ezt az etikai problémát még nem tapasztaltam. (Remélem ez így is marad) Szerintem a Kódex etikával foglalkozó részében erre is ki lehet térni, de különösebb szabály magyarázatot nem igényel.

  Rezisztencia:
  Tökéletes és pontos egyszerűsítés a szabályának magyarázata.

  Zanszilánk idézési költség:
  A kérdéses 2 db UR-lapot kellene magyarázni, ezek lesznek a kivételek. Egyszerűbb és könnyen befogadható.

  Büntetés:
  Ezt a tapasztalat alapján nem érzem olyan nagy problémásnak, el tudom fogadni a jelenlegi és a tervezett változtatást is.

  (Új) lap – régi lap:
  Simán jöhet a módosítás, egyszerűbb lesz a kezelése ezeknek a lapoknak.

  Rátett lap lopás szabály:
  A “láncos bilincs” ikon nagyon jónak ígérkezik, már várom is az ilyen lapokat! A szabálynak maradnia kellene a régiben.

  Harci képesség, direkt sebző harci képesség:
  Egyet értek, “Az ütés és a harci képességek továbbra se minősüljenek forrásnak.” Pont.

  Repülés: A szabály egyszerűsítése jó, támogatom.

  Védekezés bónusz:
  Nem érzem a probléma súlyát. Maradhat minden a régiben de el tudom fogadni ezt a javasolt változtatást is. Még akár a védekezési bónusz teljes eltörlését is.

  Ősmágia:
  Nagyszerű, ez a szabály pontosítás szerintem tökéletes lehet.

  Anti-mágia I. és II:
  Valóban nagyobb szabadságot enged a játékosnak a sorrend megválaszthatósága, támogatom, hogy ne képezzen kivételt a főszabály alól.
  A gyakorlat legyen a szabály, egyszerre történjen a lapdobás.

 20. Ok = teljes mértékben támogatom.

  Életenergia + Arochos: Ez sztem nem szabálykérdés, szimplán egy lap balanszolását érintő vita (hiszen a főszabály nem változna, csupán 1 kivételes eset, ami nem is általánosítható, hiszen egyedi).

  Passzív épületek: Az aktivizálást kívánók semmiképpen se működjenek, nagyon sok épület szándékosan lett úgy tervezve, hogy ez ne forduljon elő (legújabb példa az ősmágia tornya, amit ha úgy akartak volna, hogy egy körben kétszer is kánterelhessen, akkor megreptetik). Tehát ez még most is figyelembe veszik a tesztelésnél.

  Kézből kijátszás: Ok.

  Fő fázis: A HKK Nagykönyv tartalma nyugodtan semmisnek vehető-e tekintetben (nem mintha az utóbbi években bármikor lehetett volna rá legitim hivatkozást tenni).

  A fázis vége: A kört passzolni, a cselekvés lehetőségét átadni lehet. A blöff pedig színlelés, nem cselekvés, majd a visszavonása, így nálam erősen nem fér bele ez.

  Rezisztencia: Azért kusza, mert útközben változott az értelmezése, csak ez sosem lett tisztán kijelentve.

  Jelenleg a rezisztencia olyan forrásoktól véd, amely egyetlen célpontra, típusának figyelembe vétele nélkül hat.

  Ez szerintem elég egyértelmű.

  Zanszilánk idézési költség: A 2 epic fail miatt nem szeretnék szabálymódosítást látni (Ahogyan a Térutazás miatt se szeretném, ha módosulna a ködszabály). A kódex elég patinás és hasznos (sőt, elég egyedi képességekkel is bíró) lapja a metának, már csak ezért sem.

  Büntetés: Ok.

  (Új) lap – régi lap: Ok, de a kitétellel.

  Rátett lap lopás szabály: Ne rakjunk hosszú szabálykérdés mellé csöcsöket, mert elviszi a figyelmet 😀 Felhívom a figyelmet.

  Jelenleg szeretjük úgy használni a Szem szimbólumot, hogy fejjel lefele, így megmarad az érzés, hogy 90 fokonként forgatva aktivizálódik. Bár ez nem szabály, de gyakorlatias volt, mert bármikor lehetett ellenőrizni, hogy hányszor aktivizálódott.

  Ezzel szemben, az ikon jöhet, de a forgatás ne. Fejjel lefele nincs az embernek kedve fürkészni a képességeket (ez akkor is fontos, ha ő nem használhatja). Tulajdonos = gazda, ez ilyen egyszerű jelentésű ikon, ne kelljen már ehhez is mankókat adni.

  Harci képesség, direkt sebző harci képesség: Ok.

  Repülés: Ok, tehát akkor végre az épületek ‘csak’ aktívan jönnek játékba, ami szerepjátékos okból érthető is.

  Ui.: De még mindig ronda a szárny ikon, az épületeken pedig egyszerűen nevetséges (és javarészt nem is indokolt, kb. 2 sornyi üres hely marad is rajtuk). De ez mellékvágány.

  Védekezés bónusz: Ok.

  Ősmágia: Nem értek vele egyet és a szubjektív okokon túl (keltető rulz) még egyet felhoznék.

  Már a példa is önmagával mond ellent, amikor a “tényleges” drágításról beszél. “Ténylegesen” semmilyen drágító forrás nem drágít, ha nem vonatkozik a lapnak (és a reakciópárbaj többi lapjának) a típusára, színére, hiszen a jelenlegi helyzetben semmit sem módosítja semminek idézési költséget. Persze értem a célzást, de erősen nem támogatom ezen megfogalmazásban.

  A feltételhez kötött drágítás nincs deklarálva, ahogyan a működő drágítás sem, és szerintem ezek hiányoznak (bár mindkettő evidens szerintem). Pl. a működő drágítás egy olyan képesség, ami drágít és működik (nem hiszem, hogy a nem működik tagadását nagyon deklarálni kéne). Feltételhez kötött drágítás a (minden max. 2-es lap, minden azonnali), ami működő drágítás, de csak bizonyos lapokat drágít. Ezzel kb. minden problémát ki is ölnénk. Az ősmágia az előbbi esetén kapcsoljon ki.

  Pl. az Egérútnak nincs olyan működő képessége, ami drágít, hiszen csak rajta vannak a késleltetett hatás jelzők, viszont a Felfelé a lejtőn egy működő képesség, csak nem szín, típus, hanem a kijátszott lap sorrendje szerint drágít, de egy folyamatosan drágító képességről van szó. Ha le van dermesztve, akkor egyértelmű, hogy nem működik, így itt sincs kérdés.

  Tömören: Én a feltételes drágításokat nem veszem külön az alapján, hogy mik a feltételek, az új szabály pedig ezt tenné, így nem támogatom.

  Anti-mágia I,II.:OK, de a Korlátozás ezen előnyét ellenem ki is használták, tehát azért a játékosok egy része igenis tisztában van ezzel.

 21. Minden drágít szót cseréljetek ki költséget módosítra, mert lusta nép vagyok 😀

 22. Arochos vs. Életenrgia: Ne legyenek kivételek. Kapja meg ő is a 30ép, ez az egyszerűsítés elve egy jó irány.

  Az épületeknél sem vagyok ellene az újításnak, de ez talán már úgy beidegződött mindenkibe – a képességekről nem is beszélve – hogy ez lehet kicsit sok lenne egyszerre. Épületekből amúgy sincs sok, nem játszanak vele sokan, lehet nem kéne nagyon megbolygatni.

  A második fő fázisnál, talán praktikusabb, ha az cselekszik először akinek a köre van.

  A rezisztencia szerintem nem bonyolult fogalom, de ennek is támogatom az új megfogalmazását, egyszerűsítését, hogy ne akadjon semmilyen más szabálydefinícióval.

  A védekezési bónusz is rendben van a módosítással, de egy „apróság”:

  Miért kap a védekező fél bónuszt, amikor az a támadónak járna?

  Ha megtámadnak az utcán (andalogsz elgondolkodva a pocsolyákat kerülgetve egy sötét utcácskán és takarásból rád ront két ork), az van bazinagy hátrányban aki védekezik. Az állatvilágról nem is beszélve. Hogy a TF-en vagy a HKK-ban miért kap a védekező fél +1/+1-et, így nem értem. Lehet, hogy – ez még nekem is nagyon furcsa ötlet – el kéne törölni az egész védekezési bónusz mizériát? Valaki írta korábban, és minél többet rágódom rajta, annál jobban megbarátkozom vele.

  Az anti-mágiát – automatikus képességet egész eddig rosszul tudtam… AM 1 én teljesen egyetértek. AM 2 versenygyakorlat.

  A többi részével is nagyjából egyetértek – nem volt időm mélyebben foglalkozni velük – így azokról nem írok. Februárban meg jelenik a kódex? Megjelenése pillanatában életbe is lép? Mi lesz a bírói vizsgákkal rendelkezőkkel? Kell “kiegészítő” vizsgát tenniük?

 23. Hogyha a zanszilánk szabály módosításra kerül akkor figyeljetek oda az áldozó rakshallionra is – bármilyen zanszilánk után húzhatsz, ha áldoztál vagy netalántán akkor is húzhatsz ha nem áldoztál semmit? (mintha x áldozásnál 0 lenne) Illetve a gyűjtőben levő zanszilánk lapot átforgathatom-e sebzésre/gyógyításra mint áldozós lapot 1. ha áldoztam kijátszáskor 2. akkor is ha nem áldoztam? (gyűjtőben lehet bármi mint a morfoknál az altipus)

  Tudom, hogy egy nem használt követőről van szó ami – szerintem indokolatlanul – le is fan gyengítve, de az Aranytojás kérdésköre is ide tartozik. Ha netalántán mégis visszaengednék azt a lapot semmiképp nem szabad működnie zanszilánkra. Ezeket a dolgokat le kellene tisztázni.

ÉN IS HOZZÁSZÓLOK!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.