Vendégcikk – A hordák sorsa

Jancsár János értekezése a horda paklikról.

Attól függően, hogy a győzelmet milyen módon szeretné elérni a játékos, a HKK-ban három főbb paklicsoportot lehet megkülönböztetni egymástól. A klasszikus kontrollt, a hordát, és a kombót.

A kontrollról lentebb kicsit bővebben írok, ebben a bekezdésben mindössze próbálom megfogalmazni a stratégia alapdefinícióját. A klasszikus kontroll pakli erőforrás- és lapelőny kiépítésére, illetve az ellenfél játékának totális irányítására törekszik. Ezt a célt általában „kontrából” éri el, azaz a kezdeményezést átengedi az ellenfélnek, majd annak próbálkozásait reakciók és leszedések használatával hiúsítja meg, miközben őrzi és növeli erőforrás- és lapelőnyét.  A kontroll tehát alapvetően defenzív pakli, az általa használt lapok többsége reakció, kisebb részt leszedés és erőforrás. A „nyerés” szekció nem jelentős, a kontroll az egyéb lapok másodlagos funkcióval nyeri meg a játékot.

A horda pakli ezzel szemben nagyobbrészt asztalon maradó lapokkal (lényekkel) erőteljesen offenzív játékot játszik és általában őrposztból nyer. A horda igyekszik viszonylag gyorsan (1-2 kör alatt) nagyszámú lapot az asztalra játszani és nagy mennyiségű sebzést bevinni, vagy asztalról kontrollálni a további játékot. Azaz erős nyomást igyekszik az ellenfélre helyezni, ezzel csökkentve annak mozgásterét. (A hordák közé sorolhatjuk a tárgy- és épület paklikat is, annak ellenére, hogy ezek nem őrposztból nyernek, mivel a szisztémájuk ugyanez.)

A kombó pakli valamilyen lapkombináció, illetve „végtelen” ciklus segítségével nyer egyetlen kör alatt, vagy a saját köreinek többszöri ismétlésével (esetleg az ellenfél körének többszöri elvételével). A kombó deckek kategorizálása és elemzése persze egy másik értekezést kívánna, itt most csak megemlítés szintjén foglalkozom velük. Azt azonban le kell szögeznünk, hogy „tisztán” kombó pakli nem létezik a modern (2018-as) HKK-ban. A kombók mindig beépülnek a másik két nagyobb csoport, de leginkább a kontroll stratégiájába.

Bár a fentiek elméletben határvonalat húznak a paklitípusok közé, a mai HKK-ban minden pakli arra törekszik valamilyen módon, hogy a lehető legnagyobb mértékben kontrollálja a játékot, azaz minél inkább elzárja az ellenfelét a hatékony közbeavatkozástól. Persze ennek eléréséhez több út is vezet. A teljesség igénye nélkül néhány példa: varázspont lefojtás + drágítás (tábori adó pakli), a kézben és asztalon lévő lapok kontrollálása (korlátozás pakli), a kéz utánpótlásának megakadályozása (zarknod paklik), totális kontroll (5+ lapos, ún. „full kontroll” paklik) stb.

Többé-kevésbé tehát minden pakli – nem csak a klasszikus kontroll – ugyanahhoz az ideális állapotot igyekszik elérni: az ellenfél ne tudjon közbeavatkozni. A jelenlegi versenyjátékban nincs is lehetőség arra, hogy ezt a fajta megközelítést a játékosok figyelmen kívül hagyják, azaz használniuk kell ezt a stratégiát, és/vagy védekezniük kell vele szemben. Nincs tehát kizárólag támadásra kihegyezett horda, vagy kontrolljáték nélkül felépülő kombó. Pontosabban az így épített deckek nem érnek, nem érhetnek el érdemleges eredményt… A hordáknak is kontrollozniuk és/vagy kombózniuk kell tehát, ha oda akarnak érni a versenyek dobogós helyeire.

Felmerül tehát a kérdés: hogyan építsünk hatékony horda paklit?

A 2018-as év második félévét teljes egészében ennek a kérdésnek szentelem. Minden versenyre, amire eljutok hordát, mégpedig mindig más-más hordát viszek el. Mind a paklilistákat, azok magyarázatát, mind a lejátszott játszmák elemzését, mind az adott verseny-meta felépítését, és persze a tanulságait is dokumentálni fogom. Az általam bevetett hordatípusok leírásával igyekszem megmutatni a stratégia jellegzetességeit, a hibáit és erényeit egyaránt. Ezzel segítve a kezdő, vagy a játékba visszatérő veteránok dolgát, és talán kedvet adva a hordapakli jelenleg porban heverő zászlajának felemeléséhez. (A cikksorozat újabb fejezete az augusztus 18-án esedékes Dungeonös isteni szövetség verseny után várható. Ezt követően pedig majd szeptember végén jelentkezem újra, a szeptemberi paklikkal, és azok eredményeivel.)

Az első bevetés: július 22, Kecskemét, hagyományos formátum

 • A választott deck: ganüid kontroll-horda

Talán a ganüid altípusból felépített horda áll legközelebb a kontroll paklikhoz (mentorom szerint ez a deck nem is horda, hanem sokkal inkább full kontroll, de ennek eldöntését Rátok bízom). Tény, hogy alapvetően sok reakcióval játszunk, azaz valódi „kontra” játékot folytatunk ezzel a deckkel, de az is tény, hogy csakis asztalon maradó lapokkal operálunk és őrposztból nyerünk. A pakli a Gemina erdejével is kapott ugyan erősítést, de ezek közül csak a kaptárt használtam. A ritualista szerintem túl lassú és körülményes még úgy is, hogy a követőnkkel le tudjuk csípni róla a késleltetett hatás jelzőt. Az extraktor már érdekes lehetne, ha alapvetően nem kontroll játékra rendezkednénk be. A VP-befektetés nélküli, nehezen megakadályozható leszedés, még ha így, késleltetve is működik, mindig figyelmet érdemel. Így azonban szükségtelen.

Minden további bevezetés helyett jöjjön a decklista:

követő: Főparancsnok

3 Masszaszövő
3 Horizontkémlelő
3 Ganüid lávahajító
3 Ganüid motivátor
3 Zanüid
3 Ganüid nihilum
3 Ganüid térharapó
3 Ganüid paradoxon
3 Ganüid kaptár
3 Kristálybarlang (i)
3 Az inkvizíció küldötte
3 Az ősmágia tornya
3 Solisar
3 Hópárduc
1 Sivara
1 Mardakor taktikus
3 Tűztomboló
1 Fókuszálás
3 Rozoga lebuj
2 Morf mágia

53 lap

Side:

Átkozott követő
3 Ősi mágiazabáló
3 A nagytanács ítélete
3 Grobox fluxustörő
3 Kyb’er, a csontangyal
3 Kölyökteknős
3 Szörnyidomítás
1 Fagyföld
1 Az élet földje

*Isteni lap

A pakli elemzése

A ganüideket sokféleképp össze lehet állítani. Rendkívül jó az etnikum szinergiája, azaz egy kb. 30 lapos ganüid mag köré sokféle paklit felépíthetünk. Az elmúlt években sokszor bevetettem ezt a csapatot (legtöbbször Zarknod bilincsével, Edraliannal és Harangmesterrel), és általában jó eredményeket hoztak. Ennek titka, hogy viszonylag sok lénybe épített reakcióval rendelkeznek a ganüidek, és egyébiránt is könnyen kezelhetőek. A pakli emellett jól eljátszik Zarknod börtönében és Zarknod bilincsében, és vegyük észre, hogy az egy szem kihagyhatatlan Fókuszálás kivételével nem használunk varázslatokat.

„Narancs lap” választás

Természetesen figyelnünk kell arra, hogy mik az aktuális trendek, és mi a várható meta. A Kecskeméti HKK Klub versenyein általában 12-20 játékos vesz részt, és a paklik rendkívül széles skálán mozognak. Gyakori vendég nálunk a klasszikus „full” kontroll, de a korlátozó szabálylapok is rendre felbukkannak. Mindemellett sokszor futunk bele kísérletező kedvű, „metán kívülről” érkező deckekbe is. Ezzel tehát nem vagyunk beljebb. Az általános meta szemrevételezése azonban már segít egy kicsit. Látható, hogy a kontroll jellegű paklik dominálnak a versenyeken (ebben mondjuk semmi meglepő nincs), és sokan használnak forrásokra immunis UR bűbájokat a paklijaik stabilizálására. Erre a trendre tehát készülni kell.

Azért esett végül a Főparancsnokra a választásom, mert a gyűjtőből visszavett ifjoncokkal elég stabilan ki tudjuk maxolni a benne rejlő erőforrást. Továbbá nem csak húzni, hanem visszavenni is lehet vele, ami Zarknodék megkerülésére is alkalmassá teszi. A jelzőeltávolító side-képessége már csak hab a tortán.

Itt kell szót ejteni a taktikusról és a side-ban helyet kapó Átkozott követőről. A Lassan járj! paklik elég komoly veszélyt jelentenek ránk nézve, mivel a szabálylap mellett nem tudjuk tartani saját tempónkat, míg a járj mellett általában valamelyik tempó követő szerepel. Az eredmény: szinte fixen kikapunk tőle. A drágítás kikerülése nem segít a 2. és 3. meccs megnyerésében, maximum kiegyenlíti az esélyeket, ha megfelelő ütemben húzzuk fel őket, de nem billentik felénk a mérleget.

Ez tehát nem megoldás. A győzelemhez mindenképp el kell távolítsuk a szabálylap mellől a tempó követőt, ezzel érve el azt, hogy a Járj! ne játszhassa zavartalanul a saját játékát. A követőszüntetés erre nem jó megoldás, mert egyrészt nem játszhatunk ehhez elegendő gyógyulással (itt vetem közbe, hogy mind A verseny szelleme, mind a Szkritter jótevő használata megfontolható ebből a célból, de a tesztek azt bizonyították, hogy nem elegendőek egy aggro járj ellen); másrészt hogy csak 1 meccset fogunk mi kezdeni side után, és egy ilyen ellenfél saját kezdését elnyerni csak gigászi szerencsével lehet követőlövés útján.

Az Átkozott mindemellett a hordaparancsnokok ellen is hatékony eszköz. Ha az első játszma alapján úgy ítéljük, hogy feladható a Főparancsnok által nyújtotta erőforrás cserébe a megszüntetett követőért, akkor szemrebbenés nélkül átside-olhatunk rá.

(A fenti spekuláció még a verseny előtt született, és annak ellenére, hogy abszolút értékben védhetőek a megállapításai, a versenymetát alaposan benéztem. Sem az UR-ekkel, sem a Járj-jal, sem a hordaparancsnokokkal nem találkoztam.)

Persze a Főparancsnokot elsősorban mégis a reakciódrágítása miatt választottam. Mivel az átlag meta erősen kontrollos, ezért sok reakcióval kell számolnunk. Mi magunk is rengeteg közbeszólással játszunk (szám szerint 30-cal, azaz a paklinak több mint fele reakció!), és mivel ezek java lény, amit bevéd a követő, ezért sokkal nehezebb a játék korai szakaszában visszafogni rájuk. A kontroll számára tehát az első kör dilemmája szinte kézzel tapintható: vagy szünteti a követőt, és ezzel korlátozza saját mozgásterét, vagy nem szünteti meg, és ezzel blankká teszi a paklijának jelentős részét. Az esetek nagy többségében persze szüntetni fogja a követőt, ezzel számolnunk kell, és számoltam is.

(Ugyancsak a már lezajlott verseny tanulságához tartozik, hogy a követőmet az első játszmákban nem törték le, azután pedig lecseréltem őkelmét Átkozottra…)

A paklival nagyon könnyű játszani. A lapok adják magukat, nem igényelnek különösebb használati utasítást, ezért erre nem is nagyon térnék ki. Talán csak annyit, hogy a pakliban van egy minimális építmény-szinergia. Kristálybarlang side-képességének gyakran tudunk mutatni építményt, illetve a torony side-képességének is van mit áldozni általában.

Side-használat

Saját tapasztalatom, hogy főleg kezdőként meccsek mehetnek el a rosszul felépített és/vagy rosszul, vagy egyáltalán nem használt side-on. Ebben szeretnék segíteni.

A követőcseréről már volt szó, arra nem térnék ki ismét.

A metában nagyon hangsúlyos szerepet kapott UR bűbájok miatt került be az Ősi mágiazabáló és a Grobox fluxustörő. (Ez utóbbi helyett megfelelne a Ganüid mágusfaló is.) Mindkettő elcsípi az UR-eket, az egyik VP-befektetés nélkül. Végül a side-ban helyett kapott az UR-ek miatt A nagytanács ítélete is, mivel a tesztek során kiderült, hogy ha egy-két ilyen bűbáj asztalt ér ellenünk, akkor nyerési esélyeink zuhanó repülésbe fognak.

Kyb’er szerepeltetése talán nem igényel különösebb magyarázatot. A gyűjtőgeneráló pakli (a fenti kategóriák közt: kombó, vagy kombó-horda) szintén komoly fenyegetés a ganüideknek, mivel a gyűjtőből játszó deckeket counterekkel nem lehet hatékonyan kontrollálni, másunk meg nem nagyon van. Játszunk ugyan néhány hálós lappal, de ez nem elegendő védelem.

A Kölyökteknős a sok varázslatot használó kontrollok rémálma lesz, hiszen a paklink java lény.

Helyszínnel muszáj játszani, mivel elég sok pakli épít rájuk. Egy leszedhetetlen Az élet földje vagy Füstös késdobáló eldöntheti a meccset. Azért esett a Fagyföldre a választásom, mert előkeresve jól kezeli a Lélekkufár + Kismassza + Animált csontváz kombót, és úgy általában a sok kis lénnyel játszó paklikat. A másik pedig azért lett Az élet földje, mert egy csupa lény pakliba hatékonyabbnak találtam, mint a késdobálót.

A Szörnyidomítás a már említett járjas aggro horda ellen kell, hogy tudjuk tartani az őrposztot a ganüideknél méretben jóval nagyobb lényekkel szemben.

Talán furcsállható a választásom, ami a Grobox fluxustörőre esett. Sokáig kerestem az utolsó szettet a kiegészítőmbe, míg eljutottam hozzá. Elég jól kezeli Fókuszálást és a Vízitündért, továbbá újabb lap, ami fogja az UR- vagy erőforrás bűbájokat (ugyanis ezek általában kijátszásukkor vagy késleltetve húzatnak). Ősmágiás, ezért Járj! ellen is bevethető, nem akadályozza meg Solisar, és nem utolsó sorban iszonyatosan zavarja a kontrollt. 🙂

A verseny elemzése

A mezőny erősen követős volt. A 15 megjelent játékos közül – rajtam kívül – 9-en használtak még valamilyen követőt. Ez önmagában azt kellene jelentse, hogy a side-ban lévő Átkozott követő jó választás. A gyakorlatban azonban nem ez volt a tapasztalat. Erősen kontroll mezőnyre számítotttam, de az ellenfeleim közül kettő horda volt, és a négy űfordulós versenyen végül elúsztam, de lássuk, hogy mi is történt pontosan.

Az első meccsemet Molluszk, az ócskással összeállított új Lélekkufár + Kismassza kombó-kontroll ellen vívtam. Az első meccs elment azon, hogy nem húztam countert kezdőkézre. A molli megindult, leterült, és onnan már nem tudtam fordítani. (Később majd látható lesz, hogy ennek a decknek ez a szituáció az achilles-sarka.) A második játszmában, követőcsere után, példásan jöttek a reakciók, igazából nem is jött létre lapja. Hamar kialakult a várt helyzet: top-deck-re él, de nekem van legalább 2-3 counterem… 1-1. A harmadik játszmában már kiépült asztalom volt, de érkezett egy univerzumkifordító, ami nevéhez mérten meg is fordította a meccset.

Itt jegyzem meg, hogy nem ért váratlanul ez a fordulat. Igen sok időt töltöttem azzal, hogy megtaláljam a jelenkor eme kontroll lény-sztárjának optimális ellenszerét, de nem jártam sikerrel, ezért csak abban bízhattam, hogy mire megérkezik, lesz rá megfelelő reakcióm. Ezúttal nem volt. A meccset tehát elbuktam. 1-2.

A második meccsemet egy Hegymélyi keltető + Kalandozók védőszentje pakli ellen játszottam. Ez a deck is hordának minősül a fenti definíció szerint, hiszen szinte kizárólag asztalon maradó lappal játszik, leterül, majd őrposztból nyer. Az első játszmában nem bírtam tartani a lépést a drágítás + tempó követő kombinációval. Ez várható is volt, és készültem rá (bár nem keltetőre, hanem járj-ra számítottam inkább). 0-1. Csak abban bízhattam, hogy a tempó követője nélkül belassul a paklija, és meg tudom fordítani a meccset. Side-oltunk. Kivettem a lebujt + 2 Hópárducot, és jött a horda-vonalat erősítő Szörnyidomítás, és betettem a két helyszínt. A második játszmában az történt, aminek történnie kellett. Jöttek sorra a counterek, és kialakult az elvárt szituáció. 1-1. A harmadik játszmában azonban nem húztam elegendő reakciót, és az asztalt ért, életjelzővel manipuláló 3-4 kallert egyszerre már nem tudtam megoldani. 1-2.

A harmadik meccset A hét törzs főnöke ellen játszottam, ami jellegéből fakadóan szintén horda (bár ellenfelem, saját elmondása szerint szintén sok, szám szerint 21 counterrel játszott). Leginkább kombó-horda, hiszen a Rajzó morf adhat egyszerre 4 különböző altípusú lényt az asztalra, ez pedig instant nyeréshez vezethet. Részben pedig kontroll-horda a sok reakció és közbeszólás miatt.

Az első játszmát gyorsan elbuktam, mivel a törzsfő olcsóbbítása kilőtte a Főparancsnok reakciódrágítását, így nem vesztett tempót. Emiatt kifért egy Rajzó morf, amit meg is tudott védeni, majd néhány mozzanat múlva össze is jött a 7 különböző altípus. 0-1. Side után természetesen leváltottam a követőt, és kivettem a Hópárducot, ami reakcióként ez ellen a deck ellen hatástalan volt (leszedésként nyilván működhetett volna, de nem éreztem elég jónak ezt a megoldást), és kivettem 2 Solisart is, mivel ellenfelem sok kék és fehér lapot használt. Sárkány ellen sárkányfű alapon jöttek be ismét Szörnyidomítás, valamint Grobox. A továbbiakat inkább nem részletezem. A két játszmában összesen 1 (azaz egy!) darab reakcióként kijátszható lapot húztam fel a deckemből. Ennek a koncepciónak pedig ez gyakorlatilag halálos ítélet. Szemből jöttek a nagy lények és megettek. 0-3. Amennyiben húzok elegendő reakciót, akkor a tempójától és instant nyerésétől megfosztott hét törzs valószínűleg elvérzett volna a side utáni két játszmában.

(A negyedik meccset a gép ellen nyertem meg hősiesen.)

A verseny tanulsága tehát, hogy jó nagy adag szerencse kell a pakli optimális működéséhez, és persze az is hogy az efféle kontroll-horda leginkább a klasszikus kontrollokkal szemben tudja megmutatni mire képes. Az agresszív hordákkal szemben nem annyira fickós.

Második bevetés: július 22, Kecskemét, pörgős formátum, beszűkült látókör (I. forduló)

 • A választott deck: mérgező kombó-horda

A mérgező lényekre épülő deck szintén személyes nagy kedvencem. Sok versenyre elvittem már a pókokat saját követőjükkel, Sheran követőjével vagy Villámháborúval egyaránt, és többnyire jó eredményeket értem el velük. A fentieken túl más narancs lappal, más felállásban is kipróbálhatók. Igaz erre a paklira is, hogy egy stabil, kb. 30 lapos mag sokféle „körettel” sok különböző irányba elvihető. Mindazonáltal a pakli alapvetően kombó jelleget mutat. Szöges ellentétben áll tehát a fentebb vázolt ganüideck-kel… ezért is választottam ezt a decket.

A kombó jelleget a méreg- és izomjelzők felhasználásában érhetjük tetten, de erről lentebb részletesen írok. Mindettől függetlenül a pakli mégiscsak horda. Sok asztalon maradó lappal játszunk, és leginkább őrposztból nyerünk. A Gemina erdejében háromlapnyi erősítést kapott a deck, közülük kettő nagyon fontos. Ezek a Gemina testőre és a Méregförgeteg. A testőr kihagyhatatlan a mérgező pakliból, és eléggé kevés a leszedésünk, ezért a követővel bevédett förgeteg is nagyon fontos. (A harmadik GE mérgezős lap, a Méreglabor nem elég jó.)

Jöjjön a deck:

követő: Mérgező rakshallion

3 Zanpók
3 Manaszövő
3 Tündérszúnyog
3 Mérges puffancs
3 Gemina testőre
3 Űzött vad
3 Gombapók
3 Ifjú sárkánykígyó
2 Eleven méreg
1 A pókok nagyasszonya
1 Kifejlett sárkánykígyó
3 Méregförgeteg
1 A földanya paradicsoma
2 Sheran oltára
2 Szánalmas teknős
2 Groxmati átokmanó
3 Az álcázás mestere
3 Nekronsárkány
3 Plazmacsóva
3 Blokkoló vyarg

50 lap

A pörgős formátumra, és a beszűkült látókör 0. fordulójában kitiltott lapokra való tekintettel döntöttem a Mérgező rakshallion mellett. Nem is annyira a counterek, sokkal inkább a leszedések elleni védelem miatt. (Emlékeztetőül a 0. körben kitiltott lapok listája)

A sötétzöld színből kizárólag kontroll lapok mentek levesbe, azaz a komplett mérgező deck használható maradt, a többi színből igazán csak az Alakváltó ősköd és a Teriád ámokfutó hiányzik. Utóbbi hiánya miatt kihagytam a Móleont is (bár a pakli első verziójában még szerepelt).

A piros teljesen érintetlen és feketéből is adná magát a Rothadó borzalom, amit végül kihagytam, mert lassúnak és körülményesnek bizonyult.

A mérgező lények és a követő védelmét élvező Méregförgeteg használata eléggé evidens. Végül kihagytam sok olyan lapot, amit mások játszani szoktak ebben a deckben. A villámháborús verzió például mindig Sötétségszellemmel indul. Mivel azonban 0. fordulóban ez az indulólap kipontozódott, ezért a verzió eleve szóba se került. Kihagytam az Őshangya here – Szánalmas teknős kombót is az ősköd hiánya miatt. (Az ősköd nélkül a kombó nem nyer azonnal, és így már nem eléggé hatékony.) Mivel az Idéző teknős – Teknős hínártorony mini-kombó is margóra került, valamint igyekeztem kerülni az anti-mágiát, ezért ezt a vonalat sem akartam erőltetni.

A pakli erőteljesen épít a követőre, ugyanakkor számolnunk kell (és mint látható számoltam is) annak letörésével, mivel igen erős követővédésekkel játszom. A kezdőkézre felhúzott Plazmacsóva például könnyen pontot tehet a meggondolatlan játékos meccsének végére, de a második körös Nekronsárkány is közismerten hatékony ellenjáték. A további követővédések azonban némi magyarázatra szorulnak.

Az álcázás mestere mind a reakciók, mind a leszedések ellen nyújt némi védelmet. Ha az ellenfél belövi a követőt, akkor is pótoljuk tehát valamelyest annak funkcióit. Az a tény pedig, hogy minden lényünk láthatatlanná válik, csak grátisz. A Groxmati átokmanó akkor válik ölőgéppé, ha az ellenfél kezdett, és a követőszüntetés mellett döntött. A lapjaink közt számos megfelelő, eldobható idézési költségű akad, tehát jó eséllyel jön az első körünkben anti-mágia: 1-el, 4-et sebezve kijátszáskor és 2-őt beütve. Ez az esetek többségében elég is a nyeréshez, és a manó a játék későbbi szakaszában sem használhatatlan. A legnagyobb kérdőjel a Blokkoló vyarg mellé kerülhet. Három dolgot tud. Egyrészt +2-es reakciódrágítással kijátszható ölés. Másrészt, ha a 2. körünket vele nyitjuk, akkor követő nélkül is garázdálkodhatunk lényeinkkel, nem valószínű, hogy lesz rájuk megfelelő reakció. A harmadik funkció pedig a szkritter szabály! Ha megizmozzuk őkelmét, 1 VP-ért cserébe élvezhetjük az izmokból fakadó erőforrást. Ezt a funkciót korábban a Szkritter jótevő töltötte be, de pörgősön sokkal nagyobb előny, ha masszív reakcióvédelme van egy lapnak, illetve kombóban jobb, ha nincs lekorlátozva a kijátszási lehetősége.

A „kombó” lényege, hogy a Zanpókkal és/vagy Gemina testőrével felizmozzuk a lényeinket, majd vagy a Szánalmas teknőssel, vagy a fent említett szkritter szabállyal visszavéve erőforráskodunk velük. Emellett a kombó-szinergiát erősíti a bármennyiszer használható Sheran oltár, a sárkánykígyó mini-kombó, a három aktivizáló lényünk (Gombapók, Manaszövő és Tündérszúnyog), amikkel természetesen a Zanpókot igyekszünk egynél többször is játékba hozni, illetve a kétféleképp is előkereshető masszív kivégzőlapunk, az Eleven méreg. A sárkánykígyók oda-vissza keresik, idézik egymást, ami elég jól körbejátsza a hálót, és sokszor lapelőnyt termelhetnek nekünk akár börtön vagy bilincs mellett is.

A paklival egyáltalán nem nehéz játszani és nem is drágák a lapok, bár a kombó vonal némi gyakorlást azért igényel. Bátran ajánlom azoknak is, akik még csak most ismerkednek a játékkal, illetve figyelemre méltó, hogy kis átalakítással elvihető a 15 ritka lapos ligás versenyekre is.

A verseny elemzése

A pörgős verseny eleve más, mint egy hagyományos, háromjátszmás formátum, de ez ráadásul a beszűkült látókör első fordulója volt. Egy ötkövetős avatár, egy bilincs és egy Villámháború lapjai már kipontozódtak. 12 játékos vágott neki az 5 körös versenynek, amiből 11-en használtunk követőt. Minden további előzetes nélkül lássuk, hogyan szuperáltak a pókjaim.

Az első meccset egy Pukhi-val összerakott orgling horda ellen vívtam. A második körében törte a követőmet, mivel volt több countere, és az asztalon két orgling terrorizált, miután egy haszonállat feláldozása után megszaladt a mana… Ellőttem a körében egy Plazmacsóvát (két zöld lap eldobásával), amit megfogott, majd 9 Ép-n átadta a kört. 3 Vp: Az álcázás mestere + Eleven méreg, négy lény az asztalon, az 8+2…

A második meccsem Lassan járj! + Sárkány úrnő. Nem cifrázom: ez a felállás egy kombó-hordának megoldhatatlan feladat. Egyedül abban bízhattam, hogy letöri a követőt, és megbüntetem, de nem követte el ezt a hibát. Indult egy Tleikan manapilonnal és egy Lohd Haven familiálissal, majd ütött. A második körömben kitettem egy Gombapókot, és áramoltam mellé egy Gemina testőrét 2 Fekete özvegyért cserébe, és az egyik pók felszúrása és mérgezése árán átütöttem 6-ot, hogy később se tudjon követőt törni, de sajnos nem zavarta eléggé a követőm. (a másik opcióm a pilon leütése lett volna.) A Tleikan manapilon + Kifejlett sárkánykígyó megindulás, majd az újabb pilon + Sárkányfészek, abból még egy familiális… megoldotta a szitut. Hiába tettem ki a harmadik körben még egy Eleven mérget, egyszerűen felzabáltak a sárkányok.

A harmadik meccsemet a változatosság kedvéért ismét egy Lassan járj! + Sárkány úrnő ellen vívtam. Ahol elsőként megint egy familiálissal kellett szembe néznem, jött és ütött. A második körömben jött egy oltár és áramoltam mellé a testőrt, de leszedte a két pókot 12 ÉP feláldozása árán egy Megsemmisítő csapás. Köv körben pedig jött egy Nekronsárkány és meg is voltam.

A negyedik meccset egy kolléga ellen játszottam, aki Mérgező rakshallion + Ősi rúna felállásban, és kicsit kontrollba forduló összeállításban látta az erőt. A kezdeti lapelőny gyorsan megoldotta a feladatot.

Az ötödik, és egyben utolsó fordulóban, micsoda meglepetés, egy Lassan járj! + Sárkány úrnő felállással szemben ültem asztalhoz. Meglepő módon egy familiális nyitás mellé egy pilon, majd Sárkányfészek, újabb familiális, és talán Nekronsárkány – játék taposott el, mint a csikket.

Nehéz egy ilyen játszmasor után ítéletet alkotni a kombóról, mert az 5 mérkőzésből háromszor a lehető legrosszabb matchup ellen kellett játszanom. Mindezek ellenére érdemes kipróbálni a deck valamelyik verzióját, akár a fenti felállásban is, mert szerencsésebb meta és/vagy sorsolás esetén egészen mást mutatna.

Ti mit gondoltok a fenti két pakliról?

folyt. köv.

Jancsár János

9 thoughts on “Vendégcikk – A hordák sorsa

 1. Rég’ olvastam a Blogon ennyire jó cikket. Köszönjük, János.
  Nem is okoskodnék bele semmit, amivel elrontanám az összképet.
  Gratula! 🙂

 2. Tartalmas, terjedelmes es alapos cikk, szeretem az ilyeneket. Sok sikert a masodik felevhez, remelem eredmenyekben gazdag lesz!

 3. János! Próbáld ki a leah hordát legközelebb, az az igazi horda. leah követő+antiraksi feltámadós vagy cantrip leah lényekkel fókuszálással.

 4. Köszönöm az elismeréseket. Leginkább tippeket szeretnék adni azoknak, akik ilyen jellegű deckekkel szeretnek/szeretnének versenyezni.
  Minden választott paklin igyekszem azért csavarintani egyet. Az nem kunszt, ha leírok egy versenygyőztes/dobogós hordát.
  Ákos! Már megvan a táncrend egészen decemberig… és szerencsére van bőven választék. De köszönöm a tippet!

 5. Köszönjük a cikket 🙂
  Újrakezdőként jó lenne, ha gondolnál a goblin és vámpír deckre is. (saját kedvenceim a tűzdeck és galetki mellett)
  Akár a kihívásodon kívül is írhatnál egy decket róluk, ha nem fér be a versenyprogramba. Amit nagyon megköszönnék 🙂
  Habár szerintem a horda paklik a kezdők számára sokkal játszhatóbb, így talán érdemes lenne az összeshez segítséget nyújtanotok 🙂
  nekem jelenleg a 2008-as évig vannak lapjaim, abból már alig van amit nem újítottak fel, valamint a játék maga is átalakult így teljesen kezdővé váltam.
  Kisérletezgetni nincs kivel és nincs aki profiként elmagyarázza az új lapok jelentőségét, így örükök az olyan írásoknak ahol felhívjátok a figyelmet egy egy lapra.
  Ez is olyan és ráadásul időszerű is. PL: az egy -2 éves írások már elavulttá váltak a megjelent lapok miatt. Ugye a pakliba befért új lapok mellett erősen kell készülni az újabb ellenlapokra is 😦
  Még egyszer köszi!

 6. A cikk tetszett, más kérdés, hogy nem sikerült eltalálni a metát, ami szerintem -még így is, hogy nem játszok – az egyik legfontosabb, hanem a legfontosabb.

  Illetve, ahogy talán említed is, az a tipikus horda már nem létezik, ez is inkább kontroll.

  Valamint, ahogy olvastam rengeteg lap még nekem is ismerős volt. Ez vagy azt jelzi, hogy nem nagyon kaptak ezek a dekkek új lapot, vagy szimplán nem használtál és ez is lehet a bukó oka 🙂

  Ahogy Ákos mondta, sztem is ha már ilyen oldschool nyerjünk őrposztból típusú paklikkal játszol legalább legyen spoilerfest, nehogy te legyél Katinka után a következő Koksz Lady, aki úszik…

 7. Nagyon jó írás! A HKK hajnala óta él ez a 3 kategória, de a klasszikus horda, amelynek alap jellemzője az, hogy nem foglalkozik az ellenfél által kijátszott lapokkal, csak villámgyorsan ölni akar, már nem igazán tud létezni, és ha nyer, az inkább a szerencsének köszönhető. Épp ezért jópár évvel ezelőtt úgy döntöttünk, hogy a különböző etnikumokat már nem azzal próbáljunk erősíteni, hogy még gyorsabban, még megállíthatatanul öljenek, hanem elkezdtük őket felruházni a szokásos kontroll eszközökkel: kánterelés, erőforrás termelés, leszedés. Ekkor jött be a semlegesítés, és szaporodtak meg a lények kijátszáskori képességei, amelyek akkor is létrejönnek, ha rögtön utána a lényt leszedik. Ez a tendencia a mai napig tart. Az már régóta nyilvánvaló, hogy nehéz versenyt nyerni azzal, hogy az én paklim mindenkiénél gyorsabb lesz. Fel kell készülni arra, hogy a másik nálad is gyorsabb, vagy le tud téged fékezni – és ehhez kellenek a kontoll elemek. Épp ezért már régóta nem is annyira hordák, hanem inkább “etnikum-kontrollok” ezek a paklik, amelyek 1-1 altípus és a hozzá tartozó követő köré épülnek.

 8. Mint fentebb már írtam, kész a táncrend. Amellett, hogy természetesen szeretnék jó eredményt elérni, a fő cél mégis az, hogy bemutassak hordatípusokat. Szerencsére van még jópár. Az egyszerű old school (vagy ha úgy tetszik klasszikus) hordától kezdve az egészen trükkösökig bezáróan. Meggyőződésem, hogy lehet velük jó eredményt elérni, de ehhez nyilván szerencse és kitartás kell(ene). Azaz el kellene vinni ugyanazt, vagy egy nagyon hasonló decket sok-sok versenyre. Mivel azonban a challenge lényege nem ez, ezt a lehetőséget meghagyom másoknak.

 9. Köszönjük a fáradságot, nagyon érdekes volt és a folytatás is annak ígérkezik!

ÉN IS HOZZÁSZÓLOK!

Adatok megadása vagy bejelentkezés valamelyik ikonnal:

WordPress.com Logo

Hozzászólhat a WordPress.com felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Google kép

Hozzászólhat a Google felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Twitter kép

Hozzászólhat a Twitter felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Facebook kép

Hozzászólhat a Facebook felhasználói fiók használatával. Kilépés /  Módosítás )

Kapcsolódás: %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.